לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בבריאות נפש קהילתית

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב | אתר החוג
 

בוגרי תואר ראשון בתחומים: עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, סיעוד, חינוך, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, שירותי אנוש, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, רפואה.

כל מועמד בעל תואר אחר יובא לדיון חריג ויידרש להשלמות בשנת הלימודים הראשונה, דרישות חוגיות – כמפורט באתר החוג

לימודי תואר שני במסלול מחקרי ולא מחקרי.

תכנית התמחות במדיניות בריאות הציבור (בשיתוף עם ביה”ס לבריאות הציבור)

05.03.2021- שעה 09.00

09.04.2021  שעה 09.00

07.05.2021- שעה 09.00

04.06.2021- שעה 09.00

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

 אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : מערכת רחבה של דיור תומך כגון הוסטלים ודיור מוגן, מגוון מסגרות תעסוקה נתמכת כגון מועדונים תעסוקתיים, מפעלים מוגנים, הכשרות מקצועיות למיניהן ופרויקטים תעסוקתיים מיוחדים בשוק הפתוח. כמו כן, קיים מערך רחב של מסגרות פנאי וחברה, מערך של חונכות שיקומית וחונכות אקדמית ומערך השכלה, הכולל את תחום השלמת ההשכלה וההשכלה האקדמית. משרד הבריאות ומחוזות המשרד, אשר עוסקים בקביעת מדיניות וביצועה, מכיר כיום בבוגרי החוג כאנשי מקצוע – עובדי שיקום עבור כל אחד מתפקידי השיקום שבתחומו ובשורותיו השונים.  בוגרינו עובדים כ: מדריכים שיקומיים, מתאמי תוכניות טיפול, מתאמי תוכניות שיקום, רכזי הדרכה, חונכים, מנהלי מסגרות, תפקידים שונים במסגרת תעסוקה נתמכת וכן תפקידים בתחומי החינוך הבלתי פורמלי כגון פנימיות ומרכזי נוער עירוניים.