לימודי תואר שני בבריאות נפש קהילתית

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה | שלוש שנים במסלול עם תזה | נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: .M.A בבריאות נפש קהילתית | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג

ייעודו של החוג לבריאות נפש קהילתית הוא קידום בריאות נפשית ורווחה של כלל האוכלוסייה ושל קבוצות אוכלוסייה ייעודיות המתמודדות עם הדרה חברתית וסטיגמה, כגון: אנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות ממושכות, מיעוטים כגון מהגרים והאוכלוסייה הערבית, אנשים אשר חוו מצבי משבר וטראומה במהלך חייהם, אנשים בגיל הזקנה המתמודדים עם תופעות של דמנציה, אנשים עם מוגבלויות התפתחותיות (פיזיות, חושיות, תקשורתיות ושכליות) ואנשים עם מחלות כרוניות.

ייחודיותו של החוג טמונה בקשר הרציף עם הקהילה ובשיתופי פעולה עם ארגונים קהילתיים, אוכלוסיות מקומיות, צרכנים עצמם, וכן עם מוסדות ממשלתיים מתחום הבריאות והרווחה. כמו כן, החוג, אנשי סגל אקדמי וסטודנטים, מעורבים בתהליכים חברתיים לשינוי ושיפור התנאים לאוכלוסיות מודרות כגון הרפורמה בבריאות הנפש, שינוי מדיניות במשרד הבריאות, הקמת מיזמים טיפוליים ופעילויות התנדבותיות.

ללמוד בראש שקט! מלגות ייחודיות באוניברסיטת חיפה 

 אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבך לשתי מלגות ייחודיות לאוניברסיטת חיפה: 

מלגת אהבת עולם המעניקה 2,000$ לכל שנת לימודים 
מלגת ג'ויס לנשים גם היא בסך 2,000$ לשנה 

 אוניברסיטת חיפה מציעה מגוון מלגות המפורטות כאן >> 

בוגרי תואר ראשון בתחומים: עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, סיעוד, חינוך, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, שירותי אנוש, הפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה, רפואה.

כל מועמד בעל תואר אחר יובא לדיון חריג ויידרש להשלמות בשנת הלימודים הראשונה, דרישות חוגיות – כמפורט באתר החוג

החוג לבריאות נפש קהילתית הוריד את תנאי בחינת הכניסה באנגלית לקראת תשפ"ד

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: מערכת רחבה של דיור תומך כגון הוסטלים ודיור מוגן, מגוון מסגרות תעסוקה נתמכת כגון מועדונים תעסוקתיים, מפעלים מוגנים, הכשרות מקצועיות למיניהן ופרויקטים תעסוקתיים מיוחדים בשוק הפתוח. כמו כן, קיים מערך רחב של מסגרות פנאי וחברה, מערך של חונכות שיקומית וחונכות אקדמית ומערך השכלה, הכולל את תחום השלמת ההשכלה וההשכלה האקדמית. משרד הבריאות ומחוזות המשרד, אשר עוסקים בקביעת מדיניות וביצועה, מכיר כיום בבוגרי החוג כאנשי מקצוע – עובדי שיקום עבור כל אחד מתפקידי השיקום שבתחומו ובשורותיו השונים.  בוגרינו עובדים כמדריכים שיקומיים, מתאמי תוכניות טיפול, מתאמי תוכניות שיקום, רכזי הדרכה, חונכים, מנהלי מסגרות, תפקידים שונים במסגרת תעסוקה נתמכת וכן תפקידים בתחומי החינוך הבלתי פורמלי כגון פנימיות ומרכזי נוער עירוניים.