לימודי תואר שני בביולוגיה ימית

משך הלימודים: עד שלוש שנים במסלול עם תזה | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג
 

האוקיאנוסים, המכסים 70% מפני כדור הארץ, שוקקים בחיים וצופנים אוצרות של משאבי טבע העשויים לשמש כמקור מזון, אנרגיה ותרופות לדורות הבאים. למרות החשיבות הרבה של האוקיינוסים והימים לעתיד האנושות, מרבית האוקיינוסים והימים לא נחקרו עדיין. החוג לביולוגיה ימית באוניברסיטת חיפה מציע מסלולי לימוד אינטרדיסיפלינריים לדוקטורט ולמסטר המשלבים קורסים של ביולוגיה ימית, מולקולרית, אקולוגיה ואוקיינוגרפיה עם עבודת שטח ומחקר מתקדם במעבדות מובילות בתחומים שונים של ביולוגיה ימית. לימודים אלו יאפשרו  לבוגרי החוג להשתמש במנדט הידע ובמחקר לצורך ניטור האוקיאנוסים, הבנת תהליכי השינוי החלים בהם והכוונת מקבלי ההחלטות לשימור המורשת והסביבה הימית.

  1. בוגרי תואר ראשון במדעים (.B.Sc.) בביולוגיה, במדעי הים, או במדעים הקשורים לתחומים אלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. (ייתכן ויידרשו לימודי השלמה).
    דרישות הקדם לחוג הינן ברמת ידע של בוגר תואר ראשון בביולוגיה. הידע הנדרש הוא בתחומים הבאים: ביוכימיה, פיזיולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה מולקולרית, אנגלית, מחשב.דרישות הקדם לחוג הינן ברמת ידע של בוגר תואר ראשון בביולוגיה. הידע הנדרש הוא בתחומים הבאים: ביוכימיה, פיזיולוגיה, אקולוגיה, ביולוגיה מולקולרית, אנגלית, מחשב.
  2. ציון סופי משוקלל 85 לפחות בכל אחד מהחוגים הנלמדים לתואר ראשון.
  3. הגשת קורות חיים, מכתב הצהרת כוונות, גיליון ציונים רשמי ותעודת זכאות לתואר.
  4. מועמד מתאים יוזמן לראיון אישי.
  5. במהלך הסמסטר הראשון ללימודיו יידרש התלמיד להתקשר עם מנחה פוטנציאלי (חבר סגל בחוג) ולסכם על נושא המחקר. הודעת המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט בעבודת התיזה שלו עד תום הסמסטר הראשון ללימודים, תהווה תנאי להמשך הלימודים בחוג בסמסטר השני. תלמידים שנרשמו לחוג ועוד לא בחרו מנחה לתואר נדרשים לבצע סבב (רוטציה) בין שלוש מעבדות עם תחילת שנת הלימודים.  בכל מעבדה נדרש הסטודנט לעבוד לפחות 50 שעות במהלך חודש הסבב שלו.
  6. מועמדים בוגרי תואר ראשון במקצועות אחרים או שחסרים להם חלקים מהידע הנדרש, יוכלו להתקבל ללימודים בחוג במעמד "על תנאי" על פי החלטת הועדה החוגית ללימודי התואר השני, בתנאי שישלימו את הידע החסר עד סוף שנת הלימודים הראשונה. הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תקבע את תוכנית ההשלמה לכל סטודנט בהתאם לרקע האקדמי שלו ולדרישות המחקר. סיום לימודי ההשלמה בציון ממוצע 85 ומעלה יהווה תנאי להמשך הלימודים בחוג.
  7. מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה־GRE. פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ובקישור:  http://www.ets.org/gre/
  8. מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה.

תואר שני מחקרי (עם תזה)

תואר שני עם התמחות בביואינפורמטיקה

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : חברות ביוטכנולוגיות, חברות/עמותות ירוקות/איכות סביבה, משרדי ממשלה ומכוני מחקר ממשלתיים, ייעוץ סביבתי, ניטור, מגוון עבודות ימיות, אקדמיה והוראה.