לימודי תואר שני בתרבות הקולנוע

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023  | אתר החוג

יכולים להירשם כל מי שיש לו תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו”ל המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה (בציון ממוצע 76 ומעלה).
(אין צורך בלימודי קולנוע מהתואר הראשון)
 לחברי ארגון המורים בשנה"ל תשפ"ד, מענק לימודים 5,500 ש"ח, על פי ההסדר לתוכניות מועדפות, ותוספת מענק של 1000 ₪ מאת הפקולטה למדעי הרוח.

יכולים להירשם כל מי שהם בעלי זכאות לתואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו”ל המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה.

(אין צורך בלימודי קולנוע מהתואר הראשון)

לפרטים נוספים: 04-8240124, רויטל כהן

http://film.haifa.ac.il

החוג מציע מספר מסלולים:

מסלול MA (ללא תזה).

36 שעות לימוד 3 סמינרים, רפרט 1. בחינת גמר

שעות לימוד במסלול :

 36 שעות לימוד.

חובות הגשה:

שלושה סמינרים בלבד ורפרט אחד.

 

מסלול MA עם תזה

למצטיינים מסגרת מחקרית לכתיבת תזה לקראת תואר מתקדם.

שעות לימוד במסלול :

 28 שעות לימוד.

חובות הגשה:

שני סמינרים בלבד ורפרט אחד.

כתיבת תזה = 8 ש' לימוד (עבודה מהבית)

סה"כ 36 שעות.

בין בוגרי התכנית, אנשי תעשיית הקולנוע, מורים, שוחרי תרבות וידע מכל המקצועות.

למצטיינים התכנית מאפשרת מסגרת מחקרית לכתיבת תזה לקראת תואר מתקדם.

מוזמנים לשיעור ניסיון באולפן הטלוויזיה שלנו.