לימודי תואר שני בשירותי אנוש

משך הלימודים: שנה וחצי במסלול ללא תזה; שלוש שנים במסלול עם תזה | סטטוס הרשמה: ההרשמה לסמסטר א' תשפ"ה נפתחה ב- 11.02.2024 | אתר החוג
 

ארגוני שירות ותהליכי שירות מהווים מרכיב חשוב בחברה המודרנית בעולם בכלל ובישראל בפרט. אזרחים מכל קצווי הקשת החברתית מקבלים שירותים מארגונים ציבוריים, עסקיים והתנדבותיים אשר לטיבם ומאפייניהם חשיבות רבה הן למדינה ולחברה בכלל והן לרווחה ולאיכות החיים של הפרט. בנוסף, ארגוני שירות מהווים את עיקר שוק התעסוקה במשק הישראלי, אך מתחוללים בהם שינויים רבים ומהירים. אור זאת, מטרת החוג היא להקנות לבוגריו ידע והבנה לגבי סוגיות ותהליכים בתחום הייחודי של שירותי האנוש, לתרום ליכולתם להשתלב באופן אפקטיבי בתעסוקה ולהתקדם בערוצים ניהוליים בתחום דינמי זה, ולקדם את הידע העיוני-מקצועי ואת איכות ומגוון השירותים הניתנים לאזרחים בכל מגזרי המשק.

הלימודים מתקיימים במסלול עם תיזה ובמסלול עם בחינת גמר .

ללמוד בראש שקט! מלגות ייחודיות באוניברסיטת חיפה 

 אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבך לשתי מלגות ייחודיות לאוניברסיטת חיפה: 

מלגת אהבת עולם המעניקה 2,000$ לכל שנת לימודים 
מלגת ג'ויס לנשים גם היא בסך 2,000$ לשנה 

 אוניברסיטת חיפה מציעה מגוון מלגות המפורטות כאן >> 

בעלי תואר ראשון שממוצע הציונים שלהם 85 ומעלה. 

למועמדים יוצג טקסט מדעי באנגלית אליו יצורפו שאלות לדוגמא הנוגעות לנאמר בטקסט. הטקסט משקף את רמת האנגלית הנדרשת לצורך לימודי תואר שני בחוג לשירותי אנוש.

בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה לתואר.

שאלון אישי אותו יש להוריד מאתר החוג

קורות חיים

דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: תפקידים מגוונים בערוצים המובילים לתפקידי ניהול בארגונים המתמקדים בשירותים במגזר הפרטי והציבורי, במחלקות לניהול משאבי אנוש, בתפקידי ניהול ופיתוח ארגוני ובחברות הכוונה והשמה; מחקר והוראה.