לימודי תואר שני בציוויליזציות ימיות

 
משך הלימודים: מסלול עם תזה – 3 שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים | סטטוס הרשמה:  נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג

החוג לציוויליזציות ימיות מעניק לסטודנטים הזדמנות יוצאת מן הכלל לחקור את ההיסטוריה, הארכיאולוגיה והמרקם של תרבויות ימיות, וגם לעסוק בהשפעת הסביבה הטבעית על התפתחותן ותולדותיהן.

לימודי החוג לציוויליזציות ימיות מתמקדים בתחומים רבגוניים בעלי השתייכות לנושא, ואלה כוללים ארכיאולוגיה תת-ימית וחופית, ביולוגיה ואקולוגיה ימית, היסטוריה ימית, גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה. לימודים רב-תחומיים אלה, המשולבים עם טיולי שדה וקורסים ותרגילי מחקר בשטח, מקנים לסטודנטים המעוניינים לחקור יחסי הגומלין בין האדם והים ידע מתקדם וניסיון בשיטות מחקר. יש שימת דגש בתפקידים של נמלים, ספינות וימאות כחלק מהירושה הימית של ים התיכון.

הלימודים מתקיימים במסלול עם תיזה ומסלול ללא תיזה.

  • בוגר תואר ראשון בתחום קרוב - ממוצע ציונים 80
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג

לחוג לציוויליזציות ימיות יתקבלו תלמידים בעלי תואר ראשון (ב"א)  לאחד משני מסלולי הלימודים המתקיימים בחוג:

מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית) - בציון ממוצע של "טוב" (82 לפחות) בלימודי הב"א בכל אחד מחוגי הלימוד.
מסלול ב' (חובת בחינת גמר) -  בציון ממוצע של "טוב" (76 לפחות) בלימודי הב"א בכל אחד מחוגי הלימוד.

בשני המסלולים חובות השמיעה נפרסות על פני שנתיים (4 סמסטרים) והקורסים מרוכזים ליום לימודים אחד בשבוע:

שנה א': יום ב'

שנה ב': יום ג'

לסטודנטים במסלול א' שנה נוספת לכתיבת עבודת תזה מחקרית.

בנוסף לימי הלימוד ישנה חובת סיורים וימי מחקר בשדה כמפורט באתר החוג.

תכנית בין-לאומית בשפה האנגלית (מסלול א' או ב'): חובות השמיעה מרוכזות בשנה אחת, ארבעה ימי לימוד בשבועה ושנה נוספת למעוניינים לכתוב עבודת תזה מחקרית.

 אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בוגרי החוג יוכלו להשתלב במשרות ממשלתיות וציבוריות הנוגעות לסוגיות הסביבה והים, עבודות בסקטור הפרטי בתחום משאבי ים וחוף , הוראה ומחקר באקדמיה (היסטוריה, ארכיאולוגיה, מזרח התיכון, היסטוריה של האומנות, לימודי ארץ ישראל). מפעלי מורשת, מפעלי תוכן, מוזיאונים, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות וארגונים אקולוגיים