לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בקרימינולוגיה

משך הלימודים: מסלול עם תזה – 3 שנים, מסלול ללא תזה – שנה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב -23.01.2022 | אתר החוג