לימודי תואר שני בקרימינולוגיה

משך הלימודים: מסלול עם תזה – עד 3 שנים, מסלול ללא תזה – שנה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג
 

קרימינולוגיה היא תחום דעת בין-תחומי, המשלב היבטים סוציולוגיים, משפטיים, פסיכולוגיים, פילוסופיים, דמוגרפיים ועוד, לשם ניתוח תופעות הקשורות בחקר פשיעה, סטייה חברתית וקורבנות פשיעה, עבריינות, אכיפת חוק וסדר ומדיניות. 

תכניות הלימודים לתואר שני בקרימינולוגיה מפתחות ומקנות מיומנויות אקדמיות לניתוח והערכה של תופעות שונות בתחומים הנוגעים לפשיעה, עבריינות וקורבנות, תוך הקניית בסיס מתודולוגי ותיאורטי רחב ויכולות יישום ידע למטרות ייעוץ והשתלבות בארגוני אכיפת חוק, כליאה ומשפט.

תכניות הלימודים במסגרת ביה"ס מקנות לתלמידים ידע מעמיק במחקר, תיאוריה ומדיניות במגוון תחומים בקרימינולוגיה, ויישומו במסגרת אחת מההתמחויות הבאות:1. חקר פשיעה, משפט וחברה 2. חקר פשיעה והתמכרויות. בית הספר לקרימינולוגיה מציע גם תוכנית לימודים משותפת לתלמידי תואר ראשון במשפטים.

  • תואר ראשון בקרימינולוגיה, סוציולוגיה, עו"ס, פסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות, משפטים וחינוך - ממוצע ציונים סופי 80 ומעלה
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג

להלן מגוון התמחויות במסגרת הלימודים לתואר שני (מ"א):

התמחות בחקר פשיעה משפט וחברה

התמחות בחקר פשיעה והתמכרויות

תכנית למודים בקרימינולוגיה לתלמידי ב"א במשפטים

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : בעלי תואר בקרימינולוגיה משתלבים בארגונים שונים, ציבוריים ופרטיים, העוסקים בתחומי חקר הפשיעה, אכיפת החוק, התמכרויות ועוד.

בנוסף, בעלי תואר העובדים בתחום, יקנו לעצמם אפשרות להתקדם ולהתפתח בתחום תעסוקתם: קרימינולוגים, עובדי משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, עמותות לנוער בסיכון, פסיכולוגים בשירות הציבורי/חינוכי, עובדים סוציאליים, עורכי דין ועובדי מערכות החינוך השונות.