לימודי תואר שני בספרות עברית והשוואתית

משך הלימודים: מסלול עם תזה – 3 שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים  | סטטוס הרשמה:  נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג

מטרת הלימודים הינה ללמוד על מהותו של הטקסט הספרותי בשלל מופעיו: כיצירה המבוצעת בעל-פה, וכיצירה כתובה, חזותית ודיגיטלית. ולהכשיר את הסטודנט למחקר עצמי בתחום הספרות.

לימודי תואר השני מהווים המשך ללימודי התואר הראשון ומעמיקים את ידיעותיו של התלמיד בחקר הספרות העברית ובקשרים שבין הספרויות השונות.

הלימודים בחוג לספרות עברית והשוואתית מתקיימים בתואר שני במסלולים עם תיזה וללא תיזה.

תואר ראשון בספרות עברית או השוואתית או חוג ספרותי, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
ציון 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד בתואר הראשון
מועמדים ללא תואר ראשון בספרות או בעלי ציון הנמוך מדרישת הסף, יוכלו לפנות לועדת קבלה לבדיקת
אפשרות קבלה לתכנית השלמות
לתכניות היצירה קיימות דרישות נוספות יש לפנות לחוג

החוג לספרות עברית מציע מספר מסלולים:

  • ספרות עברית – במסלול א' עם תזה ובמסלול ב' עם בחינות גמר בכתב ובע"פ
  • ספרות השוואתית - במסלול א' עם תזה ובמסלול ב' עם בחינות גמר בכתב ובע"פ
  • כתיבה יוצרת- במסלול ב' עם פרויקט גמר
  • התמחות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה (בשיתוף החוג לתולדות ישראל)
  • מסלול אישי – במסלול א' עם תזה בהתייעצות ובאישור יועץ מ.א. בלבד
  • מסלול מואץ למ.א. -  עם תזה או עם בחינות גמר בכתב ובע"פ

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : הוראה בבית ספר (לבעלי תעודת הוראה), הוצאות לאור, עריכה, ביקורת עיתונאית. מחקר מעמיק וכתיבה.