לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה

משך הלימודים: מסלול עם תזה – שלוש שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"א ב 19.01.2020 | אתר החוג
 
  • תואר ראשון בממוצע ציונים 80 לפחות
  • ראיון חוגי
  • דרישות נוספות כמפורט באתר החוג

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בוגרי החוג משולבים במוסדות ממשלתיים ולא ממשלתיים וכן במשרדי ייעוץ ותכנון  בתפקידי ניהול, והם מעידים כי הלימודים בחוג תרמו להתפתחותם המקצועית. כמו כן ניתן לעסוק במחקר והוראה אקדמיים.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בוגרי החוג משולבים במוסדות ממשלתיים ולא ממשלתיים וכן במשרדי ייעוץ ותכנון  בתפקידי ניהול, והם מעידים כי הלימודים בחוג תרמו להתפתחותם המקצועית. כמו כן ניתן לעסוק במחקר והוראה אקדמיים.