לימודי תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה

משך הלימודים: מסלול עם תזה – שלוש שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג
 

התייחסות לנושאים סביבתיים עכשוויים מחייבת בניית ידע ממספר דיסציפלינות מדעיות. החוג לניהול משאבי טבע וסביבה היה הראשון לזהות ולהכיר בצורך בלימודי ניהול סביבתי בינתחומי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. מראשית הקמתו בשנת 1998, אנו מכשירים את הסטודנטים שלנו לתארים מתקדמים ודואגים להפוך אותם למומחים מקצועיים בתחום הקיימות. כיום, בוגרינו מצויים בתפקידי עמדות מפתח מגוונות ושונות בניהול ובמחקר הסביבתי בישראל.

 החוג משתייך לפקולטה ע"ש שמואל והרטה עמיר, ומכשיר לתארים מתקדמים של תואר שני  (עם או בלי תזה) ותואר שלישי בניהול משאבי טבע וסביבה. החוג מציע לימודי תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה ו – 2 תוכניות לימודי תואר שני עם התמחויות בניהול מדיניות אנרגיה וניהול קיימות עירונית. החוג מקיים גם תכנית בינלאומית בשפה האנגלית בשיתוף עם בית הספר למנהל עסקים, המעניקה תואר MBA בהתמחות בקיימות.

  • תואר ראשון בממוצע ציונים 80 לפחות
  • ראיון חוגי
  • דרישות נוספות כמפורט באתר החוג

החוג מכשיר לתארים מתקדמים של תואר שני  (עם או בלי תזה) ותואר שלישי בניהול משאבי טבע וסביבה.
החוג מציע לימודי תואר שני בניהול משאבי טבע וסביבה ו – 2 תוכניות לימודי תואר שני עם התמחויות בניהול מדיניות אנרגיה וניהול קיימות עירונית. החוג מקיים גם תכנית בינלאומית בשפה האנגלית בשיתוף עם בית הספר למנהל עסקים, המעניקה תואר 
MBA בהתמחות בקיימות.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בוגרי החוג משולבים במוסדות ממשלתיים ולא ממשלתיים וכן במשרדי ייעוץ ותכנון  בתפקידי ניהול, והם מעידים כי הלימודים בחוג תרמו להתפתחותם המקצועית. כמו כן ניתן לעסוק במחקר והוראה אקדמיים.