לימודי תואר שני במוסיקה

משך הלימודים: מסלול עם תזה – 3 שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים  | סטטוס הרשמה:  נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג

מטרת הלימודים:

 • סיוע למחשבה עצמאית ולפיתוח כלים ייחודיים במחקר וביצירה (קומפוזיציה)
 • עידוד הסטודנט לפעולה בסביבה יוצרת ורב-תחומית כחלק מביה"ס לאמנויות של האוניברסיטה
 • פיתוח בסיס עיוני משמעותי אצל הסטודנט כמצע לפעילות מחקרית ויצירתית
 • בוגרי תואר ראשון (A. או B.Mus.) במוסיקה או במוסיקולוגיה או בהוראה במוסיקה (B.Ed.) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל; ציון משוקלל סופי 80 לפחות.
 • מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לזכאותו לתואר.
 • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה
 • להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון

הליך קבלה חוגי הכולל הגשת תיק עבודות בהתאם לתחום ההתמחות . מועמד מתאים יוזמן לראיון אישי והצגת תיק העבודות לפני הוועדה החוגית ללימודי התואר השני.

בתכנית שני מסלולי לימוד

  • מסלול א': עם כתיבת עבודה מחקרית – הכשרת סטודנטים באחד משלושה תחומי התמחות: קומפוזיציה, מוסיקולוגיה היסטורית; מוסיקה ותרבויות בנות זמננו.
  • מסלול ב': ללא כתיבת עבודה מחקרית – הרחבה והעמקה של הכשרתם המקצועית של הסטודנטים בפרישה רחבה של תחומי עניין.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : בתחום יצירה, אומנויות הבמה, הוראה בבתי ספר (לבעלי תעודת הוראה) ומחקר אקדמי.