לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בסיעוד

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: יפתח להרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב   ב-17.01.2021|  אתר החוג
 

תואר ראשון בציון של 85 ומעלה

(מעבר של מבחן כניסה באנגלית בציון של 70 לפחות (ראה תאריכי בחינות כניסה)- בוטל לקראת שנת הלימודים תשפ”א (קורונה

כתיבת מטלה חוגית- הרשמה באתר החוג לסיעוד

הצגת תעודת הסמכה

מילון שאלון פרטים אישיים – מופיע באתר החוג

תואר שני בסיעוד

 תואר שני בסיעוד-התמחות ב-“ניהול סימפטונים”

תואר שני בסיעוד-ב”ניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד”

תואר שני בסיעוד – ב”טכנולוגיות רווחה ובריאות”

כל התוכניות במסלולים עם תיזה או פרקטיקום

לאור המצב הנוכחי הוחלט לבטל את בחינות הכניסה ומטלת הכתיבה החוגיות לקראת שנה”ל תשפ”א

 

הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : במערכת הבריאות כולל תפקידים ניהוליים, מחקר והוראה