לימודי תואר שני בסיעוד

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 |  אתר החוג
 

לימודי תואר שני בסיעוד מיועדים לסטודנטים המבקשים לרכוש מקצוע ובמקביל לרכוש ראייה רב-מערכתית של מערכת הבריאות. בתכנית הלימודים הייחודית בחוג לסיעוד מודגשים גישה רב-תחומית, חשיבה ביקורתית, יצירתיות ופיתוח הפוטנציאל של הסטודנט לשם הכשרתו להתמודדות עם אתגרים עכשוויים שמעמידה מערכת הבריאות.

תנאי הקבלה ללימודי תואר שני בסיעוד הם:

  • תואר ראשון בציון של 85 ומעלה.
  • מועמדים עם ממוצע תואר ראשון בין 80-84, מועמדותם תישקל על פי מכלול הנתונים.
  • הצגת תעודת אח/ות מוסמך/ת
  • מידע על כל תנאי הקבלה לתכניות לתואר שני והקישור לשאלון אישי ממוחשב: https://hw.haifa.ac.il/nursing-applicants-info/nursing-ma-applicants

תואר שני בסיעוד

תואר שני בסיעוד-התמחות ב-"ניהול סימפטומים בסיעוד"

תואר שני בסיעוד-התמחות ב-"ניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד"

תואר שני בסיעוד –התמחות ב- "טכנולוגיות ברווחה ובריאות"

תואר שני בסיעוד- במגמה ב"טיפול תומך"

כל התוכניות במסלולים עם תיזה או פרקטיקום (פרויקט גמר).

אין בחינות כניסה בתשפ"ד