לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בסיעוד

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב- 23.01.2022 |  אתר החוג