לימודי תואר שני במתמטיקה

משך הלימודים: מסלול עם תזה – שלוש שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 ; אתר החוג
 

החוג למתמטיקה מציע תכניות לימודים מצוינות לקראת תואר שני במתמטיקה  ובמתמטיקה עם מדעי המחשב. בכל אחת מהתכניות שני מסלולים אפשריים: מסלול מחקרי עם תזה, ומסלול ללא תזה. במסלול המחקרי על התלמיד לכתוב תזה מחקרית המבוססת על מחקר שנעשה תחת הנחייתו של חבר סגל בכיר בחוג. במסלול ללא תזה מספר הקורסים המתקדמים רב יותר, ועל התלמיד לעמוד בבחינת גמר.

  • בוגר תואר ראשון (B.A או B.Sc) במתמטיקה או תחום קרוב אחר - ממוצע ציונים 80
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג
  • תואר שני .M.Sc במתמטיקה – עם תזה
  • תואר שני .M.Sc במתמטיקה עם מדעי המחשב – עם תזה
  • תואר שני .M.Sc במתמטיקה – ללא תזה
  • תואר שני .M.Sc במתמטיקה עם מדעי המחשב – ללא תזה

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בפני בוגרי החוג נפתחות דלתות תעסוקתיות בתחום החינוך, ההוראה והמחקר באקדמיה.