לימודי תואר שני במתמטיקה

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה | שלוש שנים במסלול עם תזה | נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: .M.Sc במתמטיקה | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג

החוג למתמטיקה מציע תוכניות לימודים מצוינות לקראת תואר שני במתמטיקה  ובמתמטיקה עם מדעי המחשב. בכל אחת מהתוכניות שני מסלולים אפשריים: מסלול מחקרי עם תזה, ומסלול ללא תזה. במסלול המחקרי על התלמיד לכתוב תזה מחקרית המבוססת על מחקר שנעשה תחת הנחייתו של חבר סגל בכיר בחוג. במסלול ללא תזה מספר הקורסים המתקדמים רב יותר, ועל התלמיד לעמוד בבחינת גמר.

ללמוד בראש שקט! מלגות ייחודיות באוניברסיטת חיפה 

 אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבך לשתי מלגות ייחודיות לאוניברסיטת חיפה: 

מלגת אהבת עולם המעניקה 2,000$ לכל שנת לימודים 
מלגת ג'ויס לנשים גם היא בסך 2,000$ לשנה 

 אוניברסיטת חיפה מציעה מגוון מלגות המפורטות כאן >> 

  • B.A או B.Sc במתמטיקה או תחום קרוב אחר – ממוצע ציונים 80
  • דרישות חוגיות כמפורט באתר החוג

החוג למתמטיקה מציע מגוון תוכניות לימודים:

  • תואר שני .M.Sc במתמטיקה – עם תזה
  • תואר שני .M.Sc במתמטיקה עם מדעי המחשב – עם תזה
  • תואר שני .M.Sc במתמטיקה – ללא תזה
  • תואר שני .M.Sc במתמטיקה עם מדעי המחשב – ללא תזה

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בפני בוגרי החוג נפתחות דלתות תעסוקתיות בתחום החינוך, ההוראה והמחקר באקדמיה.