לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני במתמטיקה

משך הלימודים: מסלול עם תזה – שלוש שנים, מסלול ללא תזה – שנתיים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר ב' תשפ"ג, החל מ 1.11.22