לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני במערכות מידע

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר ב' תשפ"ג, החל מ 1.11.22  | אתר החוג