לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני במדעי המדינה

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – בשנה או בשנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר ב' תשפ"ג, החל מ 1.11.22  | אתר החוג