לימודי תואר שני במדעי המדינה

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – בשנה א בשנתיים, מסלול עם תיזה – שלוש שנים  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג

ביה"ס למדעי המדינה מקיים מגוון גדול של תכניות לימוד לתואר שני, כולל תכניות לימוד ללא תזה בשנה אחת, תכניות מובנות המעניקות מקצוע, תכניות בינלאומיות ותכניות מחקריות בהן מושם דגש על עבודתם העצמית של התלמידים בסיוע המדריכים לעבודת התזה והכשרה להמשך המחקר ולפעילות מעשית.

לימודי התואר השני מתמקדים בשלוש דיסציפלינות במדעי המדינה: מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית, יחסים בינלאומיים, פוליטיקה השוואתית ומחשבה מדינית.

תחת דיסציפלינות אלו תוכלו למצוא תכניות דוגמה: שלטון מקומי, דמוקרטיה, ניהול מו"מ, ביקורת פנימית וציבורית, מנהלים, פוליטיקה של המזה"ת, תכניות ביטחון לאומי ועוד. הלימודים הינם חווייתיים ומועשרים בסיורים לימודיים בארץ ובחו"ל, סדנאות ופעילויות נוספות. ביה"ס למדעי המדינה גם מעניק מלגות לתלמידים בהתאם לתקנון.

בוגר תואר ראשון במדעי המדינה או תחום קרוב אחר  – ממוצע 85 למסלול עם תזה, ועמידה בתנאים נוספים בהתאם לדרישות המחלקה.

מסלול לא מחקרי – ממוצע 76 – 80 בהתאם לדרישות התוכנית, חסרי רקע ידרשו להשלמת קורס "מבוא למדעי המדינה".

מועמדות חריגה לכל תכנית  נבחנת בהתאם לנהלים ובכפוף לאישור הגורמים האקדמיים הרלוונטיים.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: לימודי התואר השני מחדדים את הידע באחת משלוש הדיסציפלינות של מדעי המדינה: יחסים בינלאומיים, מנהל ציבורי, וממשל ורעיון מדיני. תלמידי התואר השני עוסקים במחקר ונחשפים לתחומי ידע נוספים, המאפשרים יצירת קשרים עם גופים שונים העוסקים בתחום. בשל כך, התואר במדעי המדינה פותח דלתות להשתלבות בשוק העבודה כחברי כנסת, דיפלומטים, פוליטיקאים, ראשי מועצות וערים, עובדי משרד הביטחון, עובדי משרד החוץ, עיתונאים, אנשי תקשורת, עובדי הוראה, עובדי מחקר. כמו כן, התואר מהווה בסיס להשתלבות בארגונים בינ"ל שפעילותם כוללת ניתוח מערכות מדיניות. בחלק מתכניות הלימוד מתבצעת השמה בתום הלימודים, או ניתנת תעודת התמחות המאפשרת עבודה בתחום הלימוד.