לימודי תואר שני בלימודי נשים ומגדר

 
משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023  | אתר החוג

התוכנית לתואר שני בלימודי נשים ומגדר הינה בינתחומית ובעלת אוריינטציה מחקרית.  מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים/ות ידע מעמיק בדיון ובמחקר המגדרי בתחומים שונים וכלים למחקר בתחום, ולפתח ראייה מורכבת של המציאות המגדרית וכן הבנה לאופנים בהם מסגרות מגדריות מעצבות את מציאות חיינו
בתכנית הלימודים יודגשו החיבורים התיאורטיים שבין הדיסציפלינות השונות לבין לימודי נשים ומגדר, תוך התעמקות במתודולוגיה ובאפיסטמולוגיה הייחודיים לחקר המגדר.  תכנית הלימודים המוצעת תקיף מגוון נושאים שמייצגים את העיסוק האקדמי בחקר נשים ומגדר.

בוגר תואר ראשון או תחום קרוב - ממוצע ציונים 80 

דרישות חוגיות המפורטות באתר התוכנית

לימודי תואר שני במסלול מחקרי ולא מחקרי

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : יועצי/ות לענייני מגדר היועצים לחברות פרטיות, ביחידות לקידום שוויון מגדרי המוקמים היום בכל מוסד ממשלתי וארגון ציבורי המחויבים להטמעת ראייה מגדרית (צה"ל, משרד החינוך, עיריות), או בארגוניים חברתיים המקדמים ומעודדים שינוי חברתי, הוראה ומחקר אקדמיים.