לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בלימודי נשים ומגדר

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב- 23.01.2022  | אתר החוג