לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בלימודי נשים ומגדר

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"א ב 19.01.2020. |  אתר החוג