לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בלימודי המזרח התיכון והאסלאם

משך הלימודים: תוכנית ללא תיזה – שנתיים ; מסלול עם תיזה – שלוש שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר ב' תשפ"ג, החל מ 1.11.22 |  אתר החוג