לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בארכיאולוגיה

משך הלימודים: מסלול עם תזה – שנתיים, מסלול ללא תזה – שנה אחת  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר ב' תשפ"ג, החל מ 1.11.22  | אתר החוג