לימודי תואר שני - חוגי לימוד ומסלולים לתואר שני

תואר שני בארכיאולוגיה

משך הלימודים: מסלול עם תזה – שנתיים, מסלול ללא תזה – שנה אחת  | סטטוס הרשמה:

נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023  | אתר החוג