לימודי תואר שני בבריאות הציבור

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023 | אתר החוג
 

תואר שני בבריאות הציבור מציע הינה משאב מרכזי של חברה פעילה ומתפתחת, ושמירה על בריאות הציבור במובן הרחב ביותר הינה בסיס חיוני לכל מדינה וחברה. כיום מכירים בגורמים התנהגותיים, חברתיים, סביבתיים, ביולוגיים, גנטיים, ארגוניים, מדיניים וכלכליים כמשפיעים על מצב הבריאות של פרטים ואוכלוסיות. מכאן, שפעילות לקידום בריאות הציבור צריכה לכלול לא רק פיתוח אמצעי אבחון וטיפול במסגרות רפואיות אלא בעיקר פיתוח סביבה וחברה, התומכת בהתנהגות בריאות ומקדמת איכות חיים גבוהה.

בית הספר לבריאות הציבור הוקם בכדי להכשיר אנשי מקצוע אשר יוכלו לשפר את בריאות הציבור ולעסוק במחקר בנושא. מקצוע בריאות הציבור עוסק בשיפור וקידום הבריאות ברמה המקומית והגלובלית, תוך שימוש בשיטות של מניעה, גילוי מוקדם, מדיניות, שינוי סביבתי, שינוי התנהגות, תקשורת בריאות ועוד. לפיכך, בית הספר לבריאות הציבור הינו מסגרת רב- תחומית להכשרת אנשי מקצוע אשר יהיו מסוגלים להתמודד עם מגוון והיקף הידע הקיים ועם מערכות בריאות משתנות.

בית הספר מכשיר את הדור הבא של אנשי מקצוע בבריאות הציבור בישראל בתחומים של בריאות הקהילה, קידום בריאות, ניהול שירותי בריאות, בריאות סביבתית ותעסוקתית, אפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה, ביואתיקה, פעילות גופנית והתנהגות תזונתית. תואר שני בבריאות הציבור מציע תכנית לימודים אקדמית הבנויה כך שתכין את הסטודנטים לתפקידים במערכת הבריאות, התעשייה הרפואית, מוסדות מחקר, אקדמיה, ארגונים בינלאומיים וארגונים לא ממשלתיים.

תנאי הקבלה ללימודי תואר שני בבריאות הציבור הם: 

 • ציון 82 ומעלה בתואר הראשון
 • בוגר תואר ראשון במדעי הבריאות, מדעי החיים, רווחה וחברה
 • דרישות החוג נוספות כמפורט באתר החוג
 • שאלון אישי אותו יש להעביר למזכירות החוג ניתן להוריד כאן 
 • המלצה אחת חתומה
 • בבית הספר  8 תוכניות התמחות במסגרת הלימודים לתואר שני בבריאות הציבור  :*MPH- Master of Public Health

  • בריאות הקהילה
  • קידום בריאות
  • אפידמיולוגיה
  • מנהל מערכות בריאות
  • פעילות גופנית מאמץ ובריאות
  • בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית
  • ביוסטטיסטיקה
  • ביואתיקה ובריאות הציבור

  *תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך.

  * בביה"ס תכנית לימודים בניהול מערכות בריאות המעניקה תואר MHA – Master of Health Administration

  • בביה"ס תכנית לימודים בבריאות ציבור- תזונה, בריאות והתנהגות המעניקה תואר MAN – Master of Applied Nutrition
  • בביה"ס תוכנית בינלאומית לתואר שני בבריאות הציבור המעניקה תואר MPH עם התמחות במנהל מערכות בריאות- HEALTH SYSTEMS ADMINISTRATION AND GLOBAL HEALTH LEADERSHIP

אפשרויות תעסוקה בסיום לימודי תואר שני בבריאות הציבור: קופות החולים, בתי חולים ויחידות לבריאות הקהילה, מחקר אקדמי ועוד.