לימודי תואר שני -בגאוגרפיה ולימודי סביבה

משך הלימודים: שנתיים במסלול ללא תזה ; שלוש שנים במסלול עם תזה  | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ד, ב- 29.1.2023  | אתר החוג .

לימודי תואר שני בגאוגרפיה ולימודי סביבה עוסקים בתופעות פיסיות, סביבתיות ואנושיות במרחב.

הסטודנטים בחוג רוכשים ידע תיאורטי, עובדתי וישומי וכן כלים ומיומנויות מחקר תוך כדי לימוד פרונטלי, למידה בשטח בימי סיור והתנסות במעבדות החוג.

בחוג נחקרים ונלמדים מגוון רחב של תחומים כגון: גאולוגיה, גאומורפולוגיה, אקלים, אקולוגיה וסביבה, משאבי מים, גאוגרפיה תרבותית, חברתית, עירונית והיסטורית, תיירות, תכנון ומדיניות סביבתית, מערכות מידע גאוגרפיות, חישה מרחוק, והתמודדות עם מצבי חירום.

לימודי תואר שני בגאוגרפיה ולימודי סביבה מתקיימים במסלול עם תיזה ומסלול ללא תיזה, ובמגוון התמחויות:
- מערכות מידע מרחבי GIS וחישה מרחוק
- ניהול מצבי חירום ואזורי אסון
- ניהול משאבי מים.


  • בוגרי תואר ראשון בתחום הגאוגרפיה או תחום התמחות קרוב – ממוצע 80 למסלול ללא תזה, ממוצע 87 למסלול עם תזה

    דרישות חוגיות – כמפורט באתר החוג

     

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בוגרי תואר שני בגאוגרפיה משתלבים בעיריות ומועצות מקומיות, בארגוני סביבה, בגופים העוסקים במשאבי מים וקרקע, בתיירות, במערכת הבטחון, בטיפול במצבי חירום, בקרטוגרפיה, ועוד. בעלי תעודת הוראה יכולים לעסוק בתחום החינוך וההוראה.