לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון במדעי הנתונים – קמפוס העיר

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג