לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בתקשורת

משך הלימודים: 3 שנים, תכנית תואר ראשון בשנתיים(מסלול בשנתיים לא ניפתח לסמסטר ב') | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג. | אתר החוג