לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בפיזיותרפיה

משך הלימודים: 4 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: ההרשמה סגורה לשנה"ל תשפ"ג | אתר החוג