לימודי תואר ראשון בסיעוד

 

משך הלימודים: 4 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג  

לימודי סיעוד מיועדים לסטודנטים המבקשים לרכוש מקצוע ובמקביל לרכוש ראייה רב-מערכתית של מערכת הבריאות. תואר בסיעוד באוניברסיטת חיפה מציע תוכנית לימודים ייחודית בחוג למדעי הסיעוד  מודגשים גישה רב-תחומית, חשיבה ביקורתית, יצירתיות ופיתוח הפוטנציאל של הסטודנט לשם הכשרתו להתמודדות עם אתגרים עכשוויים שמעמידה מערכת הבריאות.

מלגות תוענקנה לתלמידים בעלי פסיכומטרי 630 לפחות*.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.
פרטים מלאים באתר דיקנאט הסטודנטים – היחידה למלגות.

ההחלטה לגבי קבלה ללימודי תואר בסיעוד באוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאןhttps://helpcenter.haifa.ac.il/view/31393/31171).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל 600 
 • ציון פסיכומטרי גולמי 570 
 • בחינת התאמה -  למועמדים מתאימים (להם סכם, פסיכומטרי ויע"ל), יוזמנו באופן אישי על ידי מייל ממזכירות החוג.
 • 8 יחידות ריאליות בבגרות
 • יע"ל 120. מועמדים בעלי יע"ל 110-119 יכולים להתקבל על תנאי (עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית)
 • ראיון חוגי עבור תכנית הסבת אקדמאים.
 • מועמדי אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה נדרשים ברמת אנגלית 'בסיסי'.
 • מועמדי מסלול אקדמיזציה: נדרש ציון 520 בבחינה הפסיכומטרי, יע"ל 120 (בעלי יע"ל 110-119 יכולים להתקבל על תנאי), ראיון חוגי. לפני ההרשמה יש לפנות לחוג.
 • מועמדי מסלול הסבת אקדמאים: תואר ראשון בממוצע 85 לפחות, יע"ל 120 (בעלי יע"ל 110-119 יכולים להתקבל על תנאי) 
 • למידע נוסף עבור תכניות לימוד הסבת אקדמאים, אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה ואקדמיזציה לאחים מוסמכים יש לעיין באתר
 • החוג
 • הערה: מכינת קיץ חוגית- מועמדים אשר ידרשו להשתתף במכינת קיץ של החוג (פרטים מלאים באתר החוג) התאמתם תבחן במהלך מכינת הקיץ החוגית.
 • קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד

  מסלול קבלה לתלמידי מכינת מדעים – מסלול מדעי הטבע לפני תחילת לימודים:

  • בחינת התאמה חוגית (בחינת כניסה)
  • ניתן לבצע את הבחינה שוב, רק בשנה העוקבת- בהתאם לנהלי החוג

  ממוצע סיום מכינת מדעים מסלול מדעי הטבע :  85 ומעלה ציון בכל אחד מהקורסים בתחום המדעים : ביולוגיה, כימיה ופיזיקה ציון 80 לפחות.

  רמת סיווג אנגלית : רמת בסיסי לפחות .

  רמת סיווג עברית : 120 לפחות או קבלה על תנאי בציון 110 לפחות מכינה של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון ללא מבחן  פסיכומטרי 

 •  
 • למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.


אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

עדכון אתר: 19.01.2023

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בסיעוד יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

1. ציון תואר ראשון משוקלל 85 לפחות

2. רצוי יחידות מדעיות מלימודי ב.א. או מהבגרות

3. יעל 120, יע"ל 110-119 קבלה על תנאי (גם עבור מי שלמד בחו"ל)

4. ראיון חוגי 

5. בחינת כניסה חוגית 

 • תכנית גנרית לתואר ראשון – חד-חוגי. 4 שנתית (290102-23-01)
 • תכנית זהה לתכנית הגנרית לתואר ראשון  בשיתוף עם בני ציון - חד חוגי. 4 שנתית  (290102-23-08)

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל ליאת גברון lgavron@univ.haifa.ac.il

 • תכנית הסבת אקדמאים לסיעוד. שנתיים וחצי, 7 סמסטרים  (290106-23-01)
 • תכנית השלמה לתואר ראשון (אקדמיזציה) לאחים מוסמכים – כ 3 שנים.  (290102-23-03)

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל יעל גולן  ysiri@univ.haifa.ac.il      

אפשרויות תעסוקה בסיום לימודי סיעוד: מערכת הבריאות.

 • למידע אודות מועדי הרשמה ובחינות כניסה ללימודי סיעוד לחץ כאן