לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בסיעוד

משך הלימודים: 4 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: הרשמה לסמסטר א’ תשפ”א סגורה. הרשמה לשנת תשפ”ב תחל ב17.01.2021. אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה
 2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ”יר, בחינת אמי”רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון באנגלית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן). רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה טרום בסיסי ב’.
 3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע”ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה”ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון באנגלית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל 570 
 • ציון פסיכומטרי גולמי 540 
 • בחינת התאמה –  למועמדים מתאימים (להם סכם, פסיכומטרי ויע”ל), יוזמנו באופן אישי על ידי מייל ממזכירות החוג.
  . החוג יפנה אל המועמדים באופן אישי ויתאם מפגשים. מפגיש קבוצות קטנות לראיונות עם סגל החוג – בדיקת התאמה רגשית .
 • 8 יחידות ריאליות בבגרות
 • יע”ל 120 (עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית)
 • יע”ל 110-119 קבלה על תנאי
 • למידע נוסף עבור תכניות לימוד הסבת אקדמאים ואקדמיזציה לאחים מוסמכים יש לעיין באתר החוג
 • למחשבון סיכויי הקבלה לחץ כאן

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות או יהיו שינויים הקשורים במשבר הקורונה והיציאה ממנו.

 • תכנית גנרית לתואר ראשון – חד-חוגי.
 • תכנית לימודים – הסבה לאקדמאים
 • תכנית לימודים – אקדמיזציה לאחים מוסמכים

אפשרויות תעסוקה בסיום לימודים: מערכת הבריאות.