לימודי תואר ראשון בייעוץ והתפתחות האדם

 

משך הלימודים: 3 שנים (אפשרות למסלול מואץ בשנתיים) | מתכונת הלימודים: דו-חוגי | נלמד בקמפוס הכרמל | שם התואר: .B.A בייעוץ והתפתחות האדם | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה | אתר החוג

לימודי התואר הראשון מתמקדים במדעי האדם ומיועדים לסטודנטים שמעוניינים להכיר ולהבין בני אדם ובכלל זה את התהליכים הפנימיים הפסיכולוגיים שהם חווים וההקשרים החינוכיים, החברתיים והתרבותיים שבהם הם חיים. הלימודים כוללים התייחסות לשלבי החיים השונים, וכן יכללו התייחסות אקדמית ויישומית לפיתוח הפוטנציאל וההתפתחות האישית של הסטודנטים.  

תכנית הלימודים מושתתת על לימודי יסוד במדעי ההתנהגות עם דגש על התהליכים ההתפתחותיים בטווח החיים, ובכלל זה הילדות, ההתבגרות והבגרות. הסטודנטים ירכשו ידע על התנהגות אנושית, על התפתחות נורמטיבית כמו גם על קשיי הסתגלות ועל אוכלוסיות בסיכון. כל זאת תוך הבנת תרומת המשפחה, היחסים עם קבוצת בני הגיל, המערכת הבית-ספרית וההקשר התרבותי לתפקוד נורמטיבי או בעייתי. הסטודנטים יפתחו תובנות שיאפשרו להם להבין ולזהות כוחות וקשיים של ילדים, מתבגרים ומבוגרים, וירכשו ידע על התערבויות מתאימות שמטרתן לסייע לרווחתם הנפשית ולמימוש הפוטנציאל האינטלקטואלי והרגשי של בני אנוש. הלימודים כוללים את הבסיס הנדרש ללימודי תואר שני בתחום הייעוץ החינוכי, הגיל הרך, הנחיית קבוצות, טיפול באומנויות, ביבליותרפיה.

החוג מקיים מוקד התנסות בשדה לתלמידי שנה ג'. מטרת המוקד היא לקדם מעורבות אקטיבית של הסטודנטים בקהילה. הסטודנטים נחשפים באופן ייחודי לנושאים אקדמיים וחברתיים מרכזיים ולאנשי מופת עם חשיבה ורעיונות יצירתיים לגבי חינוך, חברה ודרכים לשינוי חברתי. הסטודנטים משתלבים במעורבות חברתית פעילה עם ילדים בסיכון להדרה חברתית, כחלק מתוכנית הדגל באוניברסיטה. סטודנטים שייקחו חלק בתכנית יוכלו להשתלב בהמשך דרכם גם בתכנית המואצת ללימודי התואר השני בחוג. 

ללמוד בראש שקט! מלגות ייחודיות באוניברסיטת חיפה 

אוניברסיטת חיפה מציעה מגוון מלגות המפורטות כאן >>

אנחנו רוצים להפנות את תשומת ליבך לשתי מלגות ייחודיות לאוניברסיטת חיפה:
מלגת אהבת עולם המעניקה 2,000$ לכל שנת לימודים
מלגת ג'ויס לנשים גם היא בסך 2,000$ לשנה

יש לך פסיכומטרי גבוה? עוד יותר כדאי לך ללמוד אצלנו
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך הינו 730 ומעלה, יש לנו בשבילך מלגה בשיעור 100% משכר הלימוד לשנה הראשונה.
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך בין 700 לבין 729, יש לנו בשבילך מלגה בשיעור 50% משכר הלימוד לשנה הראשונה.
פסיכומטרי 600+
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך בין 690 לבין 699, יש לך אפשרות לזכות במלגה בשיעור 50% משכר הלימוד לשנה הראשונה
.
אם ציון הפסיכומטרי הכללי שלך בין 660 לבין 689, יש לך אפשרות לזכות במלגה בשיעור 35% משכר הלימוד לשנה הראשונה
.
כללי הזכאות למלגות מפורטים כאן >>

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  • תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
  • ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

  • ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט או סיווג) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה לקבלה מן המניין הוא 120. ברוב החוגים ניתן להתקבל על תנאי עם ציון 90-119. בנוסף ישנם חוגים הדורשים רמת עברית גבוהה יותר בעת הקבלה על תנאי, או דורשים רמת פטור או גבוה מכך בעת הקבלה.

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

  • ציון משוקלל 630 
  • קורות חיים,  ראיונות קבלה או בקשה לנתונים נוספים לפי הצורך (על פי החלטת החוג).
  • עבור מסלול הלימודים בשנתיים – דרוש סכם 630, ציון יע"ל בציון 120 ורמת בסיסי באנגלית. למסלול לימודים בשנתיים לא תתאפשר קבלה 'על תנאי'.
  • הערה: מכינת קיץ חוגית- מועמדים אשר ידרשו להשתתף במכינת קיץ של החוג (פרטים מלאים באתר החוג) התאמתם תבחן במהלך מכינת הקיץ החוגית.
  • אפיק מעבר מיוחד לבוגרי מכינה של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון ללא מבחן  פסיכומטרי 

  • למחשבון סיכויי קבלה לחץ כאן

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות** בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים:
ועדת הקבלה שומרת לעצמה את האפשרות להמליץ במקרים מסוימים על קבלה למסלול של קדם תואר ראשון בו ידרשו להשלים בהצלחה (ציון 80 ומעלה) 3 – 4 קורסים בסמסטר א' תשפ"ד.
מועמד שיסיים בהצלחה את קורסי הקדם, יוכל להתקבל לתואר ראשון בסמסטר שלאחר מכן. הקורסים שהסטודנטים ילמדו יהוו חלק מהתואר.
מועמדים לתכנית קדם-תואר מתבקשים למלא טופס קורות חיים. ראיונות קבלה או בקשה לנתונים נוספים לפי הצורך על פי החלטת החוג.

קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד:
ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח: 90 ומעלה
 הגשת קורות חיים
 ראיון חוגי לפי הצורך

תנאי קבלה לבעלי תואר אקדמי
בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:
ממוצע 85 לפחות בתואר הקודם
הגשת קורות חיים

אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.
**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.


עדכון אתר: 01.02.2023

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בפני בוגרי החוג נפתחות אפשרויות תעסוקתיות בתחום החינוך, הגיל הרך והוראת הפסיכולוגיה. הלימודים בתואר הראשון בחוג כוללים את הבסיס הנדרש ללימודי תואר שני בתחום הייעוץ החינוכי, הגיל הרך, הנחיית קבוצות, חינוך והתפתחות האדם וביבליותרפיה.