לימודי תואר ראשון בייעוץ והתפתחות האדם

 

משך הלימודים: 3 שנים (עם האפשרות לתואר ראשון בשנתיים) | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  |  אתר החוג

לימודי התואר הראשון מתמקדים במדעי האדם ומיועדים לסטודנטים שמעוניינים להכיר ולהבין בני אדם ובכלל זה את התהליכים הפנימיים הפסיכולוגיים שהם חווים וההקשרים החינוכיים, החברתיים והתרבותיים שבהם הם חיים. הלימודים כוללים התייחסות לשלבי החיים השונים, וכן יכללו התייחסות אקדמית ויישומית לפיתוח הפוטנציאל וההתפתחות האישית של הסטודנטים.  

תכנית הלימודים מושתתת על לימודי יסוד במדעי ההתנהגות עם דגש על התהליכים ההתפתחותיים בטווח החיים, ובכלל זה הילדות, ההתבגרות והבגרות. הסטודנטים ירכשו ידע על התנהגות אנושית, על התפתחות נורמטיבית כמו גם על קשיי הסתגלות ועל אוכלוסיות בסיכון. כל זאת תוך הבנת תרומת המשפחה, היחסים עם קבוצת בני הגיל, המערכת הבית-ספרית וההקשר התרבותי לתפקוד נורמטיבי או בעייתי. הסטודנטים יפתחו תובנות שיאפשרו להם להבין ולזהות כוחות וקשיים של ילדים, מתבגרים ומבוגרים, וירכשו ידע על התערבויות מתאימות שמטרתן לסייע לרווחתם הנפשית ולמימוש הפוטנציאל האינטלקטואלי והרגשי של בני אנוש. הלימודים כוללים את הבסיס הנדרש ללימודי תואר שני בתחום הייעוץ החינוכי, הגיל הרך, הנחיית קבוצות, טיפול באומנויות, ביבליותרפיה.

החוג מקיים מוקד התנסות בשדה לתלמידי שנה ג'. מטרת המוקד היא לקדם מעורבות אקטיבית של הסטודנטים בקהילה. הסטודנטים נחשפים באופן ייחודי לנושאים אקדמיים וחברתיים מרכזיים ולאנשי מופת עם חשיבה ורעיונות יצירתיים לגבי חינוך, חברה ודרכים לשינוי חברתי. הסטודנטים משתלבים במעורבות חברתית פעילה עם ילדים בסיכון להדרה חברתית, כחלק מתוכנית הדגל באוניברסיטה. סטודנטים שייקחו חלק בתכנית יוכלו להשתלב בהמשך דרכם גם בתכנית המואצת ללימודי התואר השני בחוג. 

מלגות תוענקנה לתלמידים בעלי פסיכומטרי 650 לפחות*.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.
פרטים מלאים באתר דיקנאט הסטודנטים – היחידה למלגות.

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

 • תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
 • ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

 • ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

 • ציון משוקלל 630 
 • קורות חיים,  ראיונות קבלה או בקשה לנתונים נוספים לפי הצורך (על פי החלטת החוג).
 • עבור מסלול הלימודים בשנתיים - דרוש סכם 630, ציון יע"ל בציון 120 ורמת בסיסי באנגלית. למסלול לימודים בשנתיים לא תתאפשר קבלה 'על תנאי'.
 • הערה: מכינת קיץ חוגית- מועמדים אשר ידרשו להשתתף במכינת קיץ של החוג (פרטים מלאים באתר החוג) התאמתם תבחן במהלך מכינת הקיץ החוגית.
 • אפיק מעבר מיוחד לבוגרי מכינה של אוניברסיטת חיפה לתואר ראשון ללא מבחן  פסיכומטרי 

 •  
 • למחשבון סיכויי קבלה לחץ כאן

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות** בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים:

ועדת הקבלה שומרת לעצמה את האפשרות להמליץ במקרים מסוימים על קבלה למסלול של קדם תואר ראשון בו ידרשו להשלים בהצלחה (ציון 80 ומעלה) 3 – 4 קורסים בסמסטר א' תשפ"ד.
מועמד שיסיים בהצלחה את קורסי הקדם, יוכל להתקבל לתואר ראשון בסמסטר שלאחר מכן. הקורסים שהסטודנטים ילמדו יהוו חלק מהתואר.

מועמדים לתכנית קדם-תואר מתבקשים למלא טופס קורות חיים. ראיונות קבלה או בקשה לנתונים נוספים לפי הצורך על פי החלטת החוג.

קבלת בוגרי המכינה של אוניברסיטת חיפה ללא מבחן פסיכומטרי-תשפ"ד:

ממוצע ציונים במכינת מדעי החברה והרוח:90 ומעלה

 הגשת קורות חיים

 ראיון חוגי לפי הצורך

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.


אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

עדכון אתר: 01.02.2023

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

 1. ממוצע 85 לפחות בתואר הקודם
 2. הגשת קורות חיים
 • מסלול לימודים דו חוגי
 • מסלול קדם תואר - סגור להרשמה בסמסטר ב' 
 • מסלול לימודים בשנתיים - סגור להרשמה בסמסטר ב' 

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בפני בוגרי החוג נפתחות אפשרויות תעסוקתיות בתחום החינוך, הגיל הרך והוראת הפסיכולוגיה. הלימודים בתואר הראשון בחוג כוללים את הבסיס הנדרש ללימודי תואר שני בתחום הייעוץ החינוכי, הגיל הרך, הנחיית קבוצות, חינוך והתפתחות האדם וביבליותרפיה.