מסמכים לצורך הרשמה לתארים מתקדמים

מועמדים לתארים מתקדמים נדרשים להמציא:

1. צילום החתום בחתימה וחותמת מקורית של המוסד המנפיק* של תעודת תואר ראשון/ B.Ed / תואר שני או של אישור זכאות לתואר וכן גליון ציונים מפורט הכולל ציונים סופיים משוקללים בחוגים (למעט תלמיד/בוגר אוניברסיטת חיפה, לא כולל ״אורנים״).

לתשומת הלב, ניתן לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני מסמכים החתומים בחתימה דיגיטלית של המוסד המנפיק והמסמכים ייחשבו כמקוריים.

2. מועמד שאינו זכאי עדיין לתואר ראשון /לתואר B.Ed / לתואר שני ימציא צילום מאושר של גליון ציונים מעודכן, כולל ממוצע זמני, המפרט את היקף החובות שנותרו לו לסיום התואר.

3. מועמד בוגר/מוסמך אוניברסיטה מוכרת מחו״ל  ימציא אישור על ציון במבחן GRE**

4. מועמד בעל תואר בוגר/מוסמך משלוחה של אוניברסיטה המוכרת בישראל ימציא אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על מצב פעילותה של שלוחה זו בישראל ואישור על ציון במבחן GRE**

* כל תעודה ואישור ציונים של תואר אקדמי המוגשים לאוניברסיטה (בין אם מקור או צילום), חייבים לשאת את החתימה והחותמת המקוריים של המוסד המנפיק (חתימה וחותמת המוסד המנפיק לא יהיו בצבע שחור).

**פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא באתר הרשות ללימודים מתקדמים ובתקנון לימודי התואר השני או התואר השלישי או בקישור: http://www.ets.org/gre/

מסמכים לא קבילים:

1. תעודות וציונים חתומים ע״י עורך/ת דין.

2. צילומים/העתקים סרוקים של תעודות וציונים.

3. תעודות וציונים שנשלחו באמצעות הפקס או באמצעות הדואר האלקטרוני (במידה ואינם חתומים בחותמת דיגיטלית) או הודפסו מהאינטרנט.

 מסמכים בשפה זרה:

יש להמציא תעודות ומסמכים רשמיים (מקוריים) בשפת המקור יחד עם תרגום נוטריוני (פרט לתעודות בשפה האנגלית).

האוניברסיטה אינה שומרת ו/או מחזירה בדואר מסמכים מקוריים שהגישו מועמדים.

ניתן לאשר צילומים כנגד הצגת המסמכים המקוריים, במחלקה להרשמה בשעות הקבלה (ימים א׳-ה׳ בין השעות 10:30-09:00; 14:30-13:00).