מסמכים לצורך הרשמה לתארים מתקדמים

מועמדים לתארים מתקדמים נדרשים להציג:

  1. גיליון ציונים מפורט הכולל ציונים סופיים משוקללים בחוגים וזכאות לתואר עם חתימה וחותמת מקורית של המוסד בו נלמד התואר.

ניתן לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני  מסמכים החתומים בחתימה דיגיטלית.

בוגרי אוניברסיטת חיפה – אין צורך בהצגת מסמכים.

  1. מועמד שאינו זכאי עדיין לתואר ראשון\ לתואר BEd\ לתואר שני ימציא צילום מאושר של גיליון ציוני התואר.

גיליון ציונים ואישורי זכאות החתומים ע"י עו"ד או צילומים\ העתקים סרוקים אינם קבילים.

  1. מועמד בוגר\ מוסמך אוניברסיטה מוכרת מחו"ל ימציא אישור על ציון במבחן GRE.
  1. מועמד בעל תואר בוגר\ מוסמך משלוחה של אוניברסיטה המוכרת בישראל ימציא אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על מצב פעילותה של שלוחה זו בישראל ואישור על ציון במבחן GRE.

פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא באתר הרשות ללימודים מתקדמים ובתקנון לימודי התואר השני או השלישי הרשות ללימודים מתקדמים 

או בקישור GRE

 מסמכים בשפה זרה:

יש להמציא תעודות ומסמכים רשמיים (מקוריים) בשפת המקור יחד עם תרגום נוטריוני (פרט לתעודות בשפה האנגלית).

האוניברסיטה אינה שומרת ו/ או מחזירה בדואר מסמכים מקוריים שהגישו מועמדים.

ניתן לאשר צילומים כנגד הצגת המסמכים המקוריים, במחלקה להרשמה וקבלה בשעות הקבלה

ימים א – ה בין השעות 9:00 עד 10:30 ; 13:00 עד 14:30