הרשמה לסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ה  (2025-2024) לקראת תואר שני ותואר שלישי תחל ביום ראשון, ה – 11.02.2024

ההרשמה תתבצע באמצעות אתר ההרשמה והקבלה ודמי ההרשמה על סך 513 ש"ח ייגבו בכרטיס אשראי בלבד.

תנאי הקבלה מפורטים באתר האינטרנט ובאתרי החוגים.

תיתכן סגירת הרשמה מוקדמת מהמפורסם בחוגים/ תוכניות במידה והתמלאו כל המקומות בחוג.

למידע נוסף על החוגים ותוכניות הלימוד השונות, יש ללחוץ על שם החוג.

***לתשומת לבכם: ניתן לבצע את ההרשמה לבחינות הכניסה החוגיות רק לאחר הרישום לאוניברסיטה  ותשלום דמי הרשמה כנדרש.

לתשומת לב המתקבלים לשנה"ל תשפ"ד: יש להציג מסמכים מקוריים במחלקה להרשמה ולקבלה- תארים מתקדמים עד לתאריך 15.02.2024 (אלא אם צוין אחרת). אי הצגת המסמכים עד למועד זה תמנע רישום לקורסים.

*בוגרי אוניברסיטת חיפה אינם נדרשים להציג מסמכים המעידים על השכלתם.

להלן חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ה סמסטר א':

בית הספר לבריאות הציבור

תאריך סגירת הרשמה:19.08.2024

בית הספר למנהל עסקים

תאריך סגירת הרשמה: 31.07.2024

התכנית לתואר שני מנהל עסקים – לוגיסטיקה – ללא תיזה תסגר להרשמה ב 26.10.2024

בית הספר לעבודה סוציאלית  

תאריך סגירת הרשמה: 17.05.2024

בריאות נפש קהילתית

תאריך סגירת הרשמה: 31.08.2024

הגשת מסמכים עד לתאריך: 31.08.2024

גרונטולוגיה- מדעי הזיקנה

תאריך סגירת הרשמה: 30.09.2024

הפקולטה למשפטים 

כולל גם את תכניות בית הספר לקרימינולגיה

תאריך סגירת הרשמה: 10.08.2024

התכנית לתואר שני ללא משפטנים תסגר להרשמה ב 27.10.2024

תאריכי בחינות כניסה לבית הספר לקרימינולגיה:

01.04.2024- שעה 13.00

02.05.2024- שעה 13.00

20.06.2024- שעה 13.00

הפרעות בתקשורת

תאריך סגירת הרשמה: 30.06.2024

הגשת מסמכים עד לתאריך: 15.07.2024

תאריכי בחינות כניסה חוגיות:

19.04.2024- שעה 09.00

24.05.2024- שעה 09.00

21.06.2024 – שעה 09.00

12.07.2024- שעה 09.00

09.08.2024- שעה 09.00

ניתן לגשת לשני מועדים

חינוך מיוחד

תאריך סגירת הרשמה: 01.09.2024

חינוך מתמטי

תאריך סגירת הרשמה: 01.09.2024

 טיפול באמצעות אמנויות

תאריך סגירת הרשמה: 18.05.2024

למעט התוכניות: טיפול באמצעות אמנויות מוסיקה, תנועה ומחול ודרמה תרפיה שייסגרו להרשמה בתאריך 30.5.2024

ייעוץ והתפתחות האדם

תאריך סגירת הרשמה:01.09.2024

תאריכי בחינות כניסה חוגיות:

01.03.2024- שעה 09.00

19.04.2024- שעה 09.00

24.05.2024- שעה 09.00

21.06.2024- שעה 09.00

ניתן לגשת למועד אחד בלבד

לקויות למידה

תאריך סגירת הרשמה: 01.09.2024

  • למעט התוכנית לפסיכולוגיה חינוכית שנסגרה להרשמה.

התכנית לפסיכולוגיה חינוכית תסגר להרשמה בתאריך 01.05.2024

מדעי הלמידה וההוראה

תאריך סגירת הרשמה:01.09.2024

תאריך אחרון להגשת מסמכים : 15.09.2024

מנהיגות ומדיניות בחינוך

תאריך סגירת הרשמה:01.09.2024

סוציולוגיה

תאריך סגירת הרשמה: 30.07.2024

תאריך אחרון להגשת מסמכים: 10.08.2024

תאריך בחינת כניסה: 24.05.2024

סיעוד

תאריך סגירת הרשמה: 31.07.2024

פיזיותרפיה

תאריך סגירת הרשמה: 30.09.2024

פסיכולוגיה

תאריך סגירת הרשמה: 01.05.2024

ריפוי בעיסוק

תאריך סגירת הרשמה: 30.06.2024

שפה וספרות אנגלית

תאריך סגירת הרשמה: 11.08.2024

תאריכי בחינות כניסה חוגיות:

06.03.2024 – שעה 13.00

25.06.2024 – שעה 14.00

15.08.2024 – שעה 13.00

שפה וספרות ערבית

תאריך סגירת הרשמה: 01.09.2024

תאריכי בחינות כניסה חוגיות: 

05.05.2024- שעה 09.00

09.06.2024- שעה 09.00

11.08.2024- שעה 13.00

שירותי אנוש

תאריך סגירת הרשמה: 27.10.2024

תכנית בינתחומית להתפתחות הילד

תאריך סגירת הרשמה: 11.04.2024

תאריכי בחינות כניסה חוגיות

15.03.2024- שעה 09.00

11.04.2024- שעה 17.00

ניתן לגשת למועד אחד בלבד

תקשורת

תאריך סגירת הרשמה: 31.10.2024

בחינות הכניסה החוגיות נערכות בתיאום מול החוג לתקשורת בלבד