מועדי סגירת הרשמה ובחינות כניסה לתואר שני – תשפ"א

הרשמה לכל התארים והחוגים לסמסטר א', שנה"ל תשפ"א, תחל ביום 19.01.2020

בחוגים הר"מ ההרשמה נסגרת מוקדם יותר; סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת.
גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ"ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג.

לתשומת לבכם: לנוכח המצב, בחינות הכניסה אינן מתקיימות. מועדים חדשים ייקבעו ככל שיתאפשר בהתאם להנחיות.
בנוסף, מועדי ההרשמה יעודכנו ככל שיידרש ובהתאם להמלצות החוגים והגורמים הרלוונטיים. 

באיחולי בריאות איתנה

מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר

ניתן ליהנות ממידע רב יותר על החוגים ותכניות הלימוד השונות באמצעות "הקלקה" על שם החוג 

 לתשומת לבכם: ניתן להירשם לבחינות הכניסה באנגלית כאן . 

 פתיחת סמסטר א', שנה"ל תשפ"א – יום ראשון, ל' בתשרי, תשפ"א , 18.10.2020

 

בית הספר לבריאות הציבור
מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2020

המגמה לניהול מערכות בריאות
סגירת הרשמה 30.05.2020
מועדי בחינות כניסה:
לאור המצב הנוכחי הוחלט בבית הספר לבריאות הציבור לבטל את בחינות הכניסה החוגיות לקראת שנה"ל תשפ"א
הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

 

בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות
מועד סגירת הרשמה: 30.06.2020
מועד אחרון לשליחת מסמכים: 30.06.2020
מועדי בחינות כניסה:
לאור המצב הנוכחי הוחלט בבית הספר לטיפול באמנויות לבטל את בחינות הכניסה החוגיות לקראת שנה"ל תשפ"א
הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

בית הספר למדעי המדינה 
מועדי בחינות כניסה: אין בחינות כניסה באנגלית

בית הספר לעבודה סוציאלית  
מועד סגירת הרשמה לתואר שני: 03.06.2020
מועד סגירת הרשמה לתואר שני- מבח"ר (חרדים) – 30.09.2020
מועד סגירת הרשמה להשלמות לקראת תואר שני – 03.06.2020
מועד סגירת הרשמה לתואר שלישי: 01.06.2020
מועדי בחינות כניסה:
לאור המצב הנוכחי הוחלט בבית הספר לעבודה סוציאלית לבטל את בחינות הכניסה החוגיות לקראת שנה"ל תשפ"א
הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד 
לאתר המועמדות הבית ספרי  (הגשת מסמכים במערכת הממוחשבת) 

בית הספר לקרימינולוגיה

 • תכנית התמחות בחקר פשיעה, משפט וחברה
 • תכנית התמחות בהתמכרויות

מועד סגירת ההרשמה: 01.08.2020
מועדי בחינות כניסה:
לאור המצב הונכחי הבחינה שתוכננה לתאריך 08.05.2020 מבוטלת. יש לפנות אל החוג לבירור תהליך הקבלה.
הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לבריאות נפש קהילתית
מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2020
מועדי בחינות כניסה:
לאור המצב הנוכחי הוחלט בחוג לבריאות נפש קהילתית לבטל את בחינות הכניסה החוגיות לקראת שנה"ל תשפ"א
הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

 

החוג להפרעות בתקשורת
מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2020
מועדי בחינות כניסה:
לאור המצב הנוכחי הוחלט בחוג להפרעות בתקשורת לבטל את בחינות הכניסה החוגיות לקראת שנה"ל תשפ"א (למעט אלה שיידרשו לבחינה בהתאם לשיקול דעתו של החוג)
הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לחינוך מיוחד
מועד סגירת ההרשמה: 10.06.2020
מועדי בחינות כניסה:
06.03.2020- שעה 09.00
03.04.2020- שעה 09.00
15.05.2020 – שעה 09.00
12.06.2020- שעה 09.00
הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לחינוך מתמטי
מועד סגירת ההרשמה: 30.05.2020
מועדי בחינות כניסה:
06.03.2020- שעה 09.00
03.04.2020- שעה 09.00
15.05.2020 – שעה 09.00
12.06.2020- שעה 09.00
הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לייעוץ והתפתחות האדם
מועד סגירת ההרשמה: 31.07.2020
מועדי בחינות כניסה:
06.03.2020- שעה 09.00
03.04.2020- שעה 09.00
15.05.2020 – שעה 09.00
12.06.2020- שעה 09.00
16.07.2020- שעה 13.00
הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג ללמידה, הוראה והדרכה
מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2020
מועדי בחינות כניסה:
06.03.2020 – שעה 09.00
03.04.2020- שעה 09.00
15.05.2020 – שעה 09.00
12.06.2020- שעה 09.00
הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג ללקויות למידה
מועד סגירת ההרשמה: 10.06.2020
ההרשמה לתכנית פסיכולוגיה חינוכית תסגר ב 20.03.2020
מועדי בחינות כניסה:
06.03.2020- שעה 09.00
03.04.2020- שעה 09.00
15.05.2020 – שעה 09.00
12.06.2020- שעה 09.00
הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג למדעי הזקנה (גרונטולוגיה)
מועד סגירת ההרשמה: 30.08.2020
מועדי בחינות כניסה:
לאור המצב הנוכחי הוחלט בחוג לגרונטולגיה לבטל את בחינות הכניסה החוגיות לקראת שנה"ל תשפ"א
הערות: ניתן לגשת לכל המועדים; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך
מועד סגירת ההרשמה: 10.06.2020
מועדי בחינות כניסה:
06.03.2020- שעה 09.00
03.04.2020- שעה 09.00
15.05.2020 – שעה 09.00
12.06.2020- שעה 09.00
הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג למנהל עסקים

 • תכנית לניהול אסטרטגי של משאבי אנוש – מועד סגירת הרשמה : 30.06.2020
 • תכנית למנהלים  – מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2020
 • תכנית למנהלים בשפה האנגלית – מועד סגירת ההרשמה:30.06.2020
 • תכנית לניהול ארגונים ללא כוונת רווח – מועד סגירת ההרשמה:30.06.2020
 • תכנית לניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין – מועד סגירת ההרשמה:30.06.2020
 • תכנית התמחות בקיימות (אנגלית) – מועד סגירת ההרשמה:30.06.2020
 • מנהל עסקים עם תזה- מועד סגירת ההרשמה:30.06.2020
 • תכנית התמחות בספנות ונמלים – מועד סגירת ההרשמה :30.06.2020

הערות: מועדי בחינות הכניסה תערכנה בתיאום מול החוג למנהל עסקים בלבד

הפקולטה למשפטים
מועד סגירת ההרשמה לתכניות כלליות עם/בלי תזה: 14.08.2020
מועד סגירת ההרשמה לתכנית השלמות לקראת תואר שני: 14.08.2020
מועדי סגירת ההרשמה הרשמה לתכניות קיץ תש"פ בהתאם לפירוט הבא:19.07.2020

משפט מינהלי אזרחי 

 • תורת השפיטה וההליך הפלילי
 • משפט ובריאות
 • משפט וטכנולוגיה 

מועד סגירת ההרשמה לתכנית ללימודי משפט ללא משפטנים: 30.06.2020
מועדי בחינות כניסה: אין בחינות כניסה באנגלית

החוג לסוציולוגיה
מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2020
מועד סגירת ההרשמה לתכנית לעובדי הוראה – 01.09.2020
מועדי בחינות כניסה: 
לאור המצב הנוכחי הוחלט בחוג לסוציולוגיה לבטל את בחינות הכניסה החוגיות לקראת שנה"ל תשפ"א
הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; שימוש בכל סוגי המילון

 

החוג לסיעוד
מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2020
מועדי בחינות כניסה:
לאור המצב הנוכחי הוחלט בחוג לסיעוד לבטל את בחינות הכניסה החוגיות באנגלית ואת מטלת הכתיבה בעברית לקראת שנה"ל תשפ"א
הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לפיזיותרפיה
מועד סגירת ההרשמה: 02.08.2020
מועדי בחינות כניסה:
06.03.2020- שעה 09.00
03.04.2020- שעה 09.00
08.05.2020- שעה 09.00
05.06.2020- שעה 09.00
14.07.2020- שעה 13.00
הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לפסיכולוגיה
ההרשמה לתכנית המחקרית (מלבד למגמה ההתפתחותית) פתוחה להרשמה עד להודעה חדשה. 

החוג לריפוי בעיסוק
מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2020
מועדי בחינות כניסה:
לאור המצב הנוכחי הוחלט בחוג לריפוי בעיסוק לבטל את בחינות הכניסה החוגיות לקראת שנה"ל תשפ"א
הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד ; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לשירותי אנוש
מועד סגירת ההרשמה: 15.07.2020
מועדי בחינות כניסה:
לאור המצב הנוכחי הוחלט בחוג לשירותי אנוש לבטל את בחינות הכניסה החוגיות לקראת שנה"ל תשפ"א.
 הערות: ניתן לגשת ל 2 מועדים בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד 

החוג לשפה וספרות אנגלית
מועד סגירת ההרשמה: 11.08.2020
מועדי בחינות כניסה:
21.02.2020- שעה 09.00
05.06.2020- שעה 09.00
13.08.2020- שעה 13.00
הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד

החוג לשפה וספרות ערבית
מועד סגירת ההרשמה: 09.08.2020
מועדי בחינות כניסה:
22.05.2020- שעה 09.00
12.06.2020- שעה 09.00
11.08.2020- שעה 09.00
הערות: ניתן לגשת לכל המועדים; שימוש במילון מודפס בלבד

החוג לתקשורת
מועד סגירת ההרשמה: 30.06.2020
מועדי בחינות כניסה:
זימון אישי יישלח על ידי החוג עצמו

התכנית להתפתחות הילד
מועד סגירת ההרשמה: 17.04.2020
מועדי בחינות כניסה:
06.03.2020- שעה 09.00
03.04.2020- שעה 09.00
הערות: ניתן לגשת למועד אחד בלבד; שימוש במילון מודפס בלבד 
הנחיות לבחינת הכניסה באנגלית:
לבחינות החוגיות יש להירשם באמצעות פורטל ההרשמה תחת רישום לבחינות כניסה
חדרי הבחינה יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה.
יש לראות במידע זה זימון לבחינה. לא יישלחו זימונים נוספים לבחינה
– מועמד יכול לגשת לבחינה באנגלית רק לאחר שביצע הרשמה לאוניברסיטה והגיש מועמדות באופן רשמי.
– מומלץ לגשת לבחינה הקרובה למועד ההרשמה.
– חובה להצטייד בתעודת זהות.
– מותר השימוש במילון לא ממוחשב בלבד.