יש לך פסיכומטרי גבוה? יש לנו עבורך מלגה לשנת הלימודים הראשונה שלך בחיפה

730+

יש לך פסיכומטרי 730 ומעלה? יש לנו בשבילך מלגת הצטיינות על של 100% משכר הלימוד לשנת הלימודים הראשונה.

700 עד 729

ציון הפסיכומטרי שלך בין 700 ל-729? יש לנו בשבילך מלגת הצטיינות של 50% משכר הלימוד לשנת הלימודים הראשונה.

600+

יש לך פסיכומטרי מעל 600? יש לך אפשרות לזכות במלגה בשיעור 50% או 35% לשנת הלימודים הראשונה,
בהתאם לסעיפי ההצטיינות בכל חוג המפורטים מטה.
כל הקודם זוכה !

כללי הזכאות למלגות ההצטיינות:

  • הציון הפסיכומטרי הינו הציון הגולמי המשולב
  • המלגה תוענק יחסית לגובה שכר הלימוד הבסיסי (לא כולל תשלומים נלווים) המשולם לפי היקף הלימודים
  • המלגה תוענק למי שילמד בשנת הלימודים הראשונה לפחות 30 שעות סמסטריאליות במעמד מן המניין
  • המלגה מותנית במצב אקדמי תקין

לתקנון המלא של מלגות ההצטיינות >>

ציוני הפסיכומטרי למלגות 600+

הפקולטה למדעי הרוח

מקרא
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

לשון עברית
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 610
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 636

היסטוריה של עם ישראל
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

ערבית
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 640
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 670

לימודי המזרח התיכון והאסלאם
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

פילוסופיה
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

היסטוריה כללית
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 610
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 636

אנגלית
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 640
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 670

אמנות- תולדות
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 610
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 636

אמנות- יצירה
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

לימודי ישראל
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

לימודי ישראל חד חוגי
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

מחשבת ישראל
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

תיאטרון
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

ארכיאולוגיה
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

ספרות
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

מוסיקה
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

לימודי אסיה
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

לימודים רב תחומיים
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

אשכול
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

הפקולטה למדעי הטבע

ביופיזיקה (חוג לפיזיקה)
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 670
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 690

מתמטיקה (תינתן קדימות לחד חוגי)
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 660
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 680

סטטיסטיקה
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 680
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 700

ביולוגיה/ מדעי הרפואה (תינתן קדימות לדו חוגי בתוך הפקולטה)
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 670
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 690

הפקולטה למדעי החברה

ביה"ס למדעי הסביבה (גיאוגרפיה)
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 600

תקשורת
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 610
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 620

מדעי המדינה
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 620
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 645

פכ״מ
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 660
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 680

סוציולוגיה
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

הפקולטה לרווחה ובריאות

סיעוד
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 630
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 650

מדעי הדימות הרפואי
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 630
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 650

שירותי אנוש
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 605
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 620

ריפוי בעיסוק
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 650
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 670

עבודה סוציאלית
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 640
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 660

פיזיותרפיה
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 681
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 690

הפקולטה לחינוך

חינוך מיוחד (תואר ראשון)
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 660
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 690

מדעי הלמידה וההוראה (תואר ראשון)
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 610
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 640

ייעוץ והתפתחות האדם
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 660
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 690

הפקולטה למשפטים

קרימינולוגיה
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 600
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 625

משפטים
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 35% משכר הלימוד לשנה א: 685
ציון פסיכומטרי גולמי למלגה של 50% משכר הלימוד לשנה א: 690