ידיעת השפה האנגלית

להלן מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה החל משנה"ל תשפ"ב בהתאם להנחיות מל"ג.

חובה על כל סטודנט.ית להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מהחובות לתואר.

עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3 (קורסים מתקדמים בתואר).

על מנת לסווג את רמת ידיעת האנגלית של המועמד.ת בשפה האנגלית או להעניק פטור מלימודי אנגלית, מחויבים הסטודנט.יות בבחינת סיווג באנגלית (פסיכומטרי/אמיר"ם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

בבחינת סיווג באנגלית  – רמת האנגלית נקבעת עפ"י בחינת הסיווג באנגלית ונגזרת מהציון בחלק האנגלי של הבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/בחינת אמיר"ם:
טרום בסיסי א' – 50-69, טרום בסיסי ב' – 70-84, בסיסי – 85-99, מתקדמים א' -100-119, מתקדמים ב' – 120-133, פטור – 134.

פירוט הסיווג לרמות:

  • סטודנטים.יות ברמת סיווג טרום בסיסי (א' או ב') ילמדו את הקורסים הבאיםטרום בסיסי (א' או ב'), בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'
  • סטודנטים.יות ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'
  • סטודנטים.יות ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאיםמתקדמים א', מתקדמים ב'
  • סטודנטים.יות ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאיםמתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.
  • סטודנטים.יות ברמת סיווג פטוריש ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית (EMI). לבירור יש לפנות למזכירויות החוגים.

    את קורסי הרמות באנגלית ניתן ללמוד ביחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות.

ידיעת השפה האנגלית