החוג לייעוץ והתפתחות האדם – תעודת הוראה בפסיכולוגיה

משך הלימודים: שנה אחת/ שנתיים|מתכונת הלימודים: לימודי תעודה|סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן|אתר החוג

התכנית להוראת הפסיכולוגיה מתמקדת בתכנים הקשורים להוראה בכלל ולהוראת הפסיכולוגיה בפרט וכוללת קורסים בחינוך, בפסיכולוגיה, בדידקטיקה וקורסים המלווים את ההכשרה מעשית.
הסטודנטים נחשפים לתכנית הלימודים בפסיכולוגיה הנלמדת בבתי הספר התיכוניים ולדרכי הוראה מגוונות. הם מתנסים בתכנון ובבניית מערכי שיעור, ומפתחים מיומנויות שתסייענה להם להעביר את תכני הלימוד באופן מעורר עניין ומובן ובהתמודדות עם קשיים לימודיים ורגשיים-התנהגותיים של תלמידים.

בחוג לייעוץ והתפתחות האדם מתקיימים לימודים לקראת קבלת תעודת הוראה בפסיכולוגיה במסלול חד שנתי או דו שנתי.

  1. תלמידים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה, ייעוץ והתפתחות האדם ומדעי ההתנהגות.
  2. הקבלה מותנית בציון ממוצע של 80 לפחות. קדימות לתלמידים בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר.
  3. מילוי נספח 6 ז' (מופיע באתר החוג).
  4. ראיון.

אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות .

· מסלול חד שנתי

· מסלול דו שנתי

מידע נוסף ניתן לראות באתר החוג

אפשרות תעסוקה בסיום הלימודים: הוראת הפסיכולוגיה בחטיבה עליונה