החוג לייעוץ והתפתחות האדם – תעודת הוראה בפסיכולוגיה

משך הלימודים: שנה אחת/ שנתיים|מתכונת הלימודים: לימודי תעודה|סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן|אתר החוג