לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תכנית במדעי הרוח הדיגיטליים

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג. | אתר החוג

שילובים מומלצים בתכנית מדעי הרוח הדיגיטליים:

החוג למערכות מידע עם כל חוג בפקולטה למדעי הרוח– תואר ראשון מסלול דו חוגי