לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בתולדות ישראל

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי ודו חוגי | סטטוס הרשמה: ההרשמה לסמסטר א' תשפ"א פתוחה. אתר החוג