לימודי דוקטורט בהתפתחות הילד

משך הלימודים: ארבע שנים | נלמד בקמפוס הכרמל | סטטוס הרשמה: ההרשמה נפתחה ב-11.02.2024 | אתר החוג

מטרת התוכנית הינה להעניק הכשרה מחקרית מתקדמת ברמת דוקטורט לאנשי מקצוע העובדים בתחום התפתחות הילד, כגון מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת, אנשי חינוך בגיל הרך, עובדים סוציאליים ואחיות, המעוניינים להעמיק במחקר שיחודו נקודת מבט בינתחומית המשלבת את תחום הדעת של מקצועם ואת תחום הידע המחקרי של מדעי ההתפתחות.

עבודות הדוקטורט משלבות אספקטים רגשיים-חברתיים בהתפתחותם של ילדים, שהינם תחום המומחיות של מורי התכנית, יחד עם אספקטים המבוססים על תחומי הדעת של מקצועות הבריאות והחינוך. לצורך כך, אנו מעודדים את התלמידים לגייס מנחה נוסף ממקצוע האם שלהם.

 •    תואר "מוסמך" עם עבודת גמר מחקרית (תזה) בהתפתחות הילד או בתחומים נושקים הקשורים לעיסוק עם ילדים, ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.

  · ציון ממוצע של 85 לפחות בתואר הראשון.

  · ציון ממוצע של לפחות 90 בלימודי התואר השני ולפחות 90 בעבודת הגמר המחקרית.

  · שתי המלצות מאנשי סגל אקדמי; אחד ממכתבי ההמלצה יהיה ממנחה עבודת הגמר המחקרית.

  · אישור בכתב בדבר התקשרות עם מנחה מסגל התכנית להתפתחות הילד המוכן להנחות את המועמד/ת בעבודת הדוקטורט.

  · הצהרת כוונות של המועמד/ת לגבי המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי המנחה המיועד.

  · אישור הוועדה ללימודי תואר שלישי

דרישות נוספות כמפורט באתר התכנית

א. התכנית מעניקה תואר "דוקטור לפילוסופיה".

ב. פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים לתואר שלישי ולביצוע המחקר הוא ארבע שנים.

ג. היקף הקורסים הנלמדים בתוכנית הינו עד 16 שש"ס

ד. המנחה רשאי להטיל על התלמיד חובת בחינה (בכתב או בעל פה) בשיעורים בהם הוא נדרש להשתתף.

ה. התלמיד לא יוכל למסור את עבודת הדוקטורט לשיפוט בטרם סיים את מלוא שעות הלימוד הנדרשות ממנו.

ו. בשנה א׳ נדרשות עוד כשעתיים-שלוש מעבר ליום הלמודים לצורך התנסות בקורס תצפית תינוקות

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: בעלי התואר יוכלו להמשיך ולהתמקד בתחום עיסוקם העיקרי בעודם מיישמים את הידע והכלים שרכשו במסגרת הלימודים בתוכנית הבין-תחומית להתפתחות הילד.