דוקטורט בהיסטוריה של עם ישראל- חוגים ומסלולי לימוד

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                                                                                                                                                                                 ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תיפתח בתאריך 11.02.2024 | אתר החוג

באופן כללי, החוג לתולדות ישראל משלב בין המסלול להיסטוריה של עם ישראל לבין המסלול למחשבת ישראל. שילוב ייחודי זה מאפשר לחוג להציע תכניות גמישות, מגוונות וחדשניות, המתמקדות בהיסטוריה ובמחשבה היהודית מאז תקופת המקרא ועד ימינו.
דרך לימוד ההיסטוריה של עם ישראל ניתן גם ללמוד להכיר את התרבות האנושית על כל גילוייה וגווניה. תולדות עם ישראל אינן מנותקות מן ההיסטוריה, התרבות, החברה והדת של העמים בקרבם ישב עם ישראל, אך גם לא ניתן להבין את תולדותיהם של אותם עמים מבלי לבחון את תרומת היהודים לתחומים אלו.תול

הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:

א. תלמיד מחקר שלב א', לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד כולל חופשת סמסטר/קיץ

ב. תלמיד מחקר שלב ב', לא יעלה על 3 שנים מועמד שעמד בתנאי הקבלה, ואחד ממורי החוג המוסמך לכך הסכים להנחות את עבודתו ואושרה קבלתו – יעסוק בשלב מחקר א' בהכנתה של הצעת מחקר מפורטת. הצעת המחקר תוגש לוועדת הדוקטוראט של החוג. עם אישור ההצעה על-ידי הוועדה ועל ידי הרשות ללימודים מתקדמים יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'. כל תלמיד לתואר השלישי חייב במכסת לימודים על-פי המלצת המנחה וועדת הדוקטוראט. כמו כן ילמד שפה זרה רלבנטית לתחום המחקר. עם סיום עבודת המחקר, יגיש התלמיד את עבודתו המודפסת, בחתימת המנחים לוועדת הדוקטוראט של החוג. לאחר שתיערך בדיקה, כי אכן סיים את כל חובותיו כנדרש עלפי התקנון, יתמנו שופטים לעבודה, בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : מחקר והוראה אקדמיים.