דוקטורט בציוויליזציות ימיות - חוגים ומסלולי לימוד

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                                                                                                                                                                                                        ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תיפתח בתאריך 11.02.2024  | אתר החוג

החוג לציוויליזציות ימיות מעניק לסטודנטים הזדמנות יוצאת מן הכלל לחקור את ההיסטוריה, הארכיאולוגיה והמרקם של תרבויות ימיות, וגם לעסוק בהשפעת הסביבה הטבעית על התפתחותן ותולדותיהן.

לימודי החוג לציוויליזציות ימיות מתמקדים בתחומים רבגוניים בעלי השתייכות לנושא, ואלה כוללים ארכיאולוגיה תת-ימית וחופית, ביולוגיה ואקולוגיה ימית, היסטוריה ימית, גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה. לימודים רב-תחומיים אלה, המשולבים עם טיולי שדה וקורסים ותרגילי מחקר בשטח, מקנים לסטודנטים המעוניינים לחקור יחסי הגומלין בין האדם והים ידע מתקדם וניסיון בשיטות מחקר. יש שימת דגש בתפקידים של נמלים, ספינות וימאות כחלק מהירושה הימית של ים התיכון.

יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודי התואר השני בציון ממוצע "טוב" (80) לפחות ואשר השיגו ציון "טוב מאד" (86) לפחות בעבודת הגמר המחקרית.

מועמד/ת חייב/ת להגיש לועדת הדוקטורט החוגית:

  *   הצהרת כוונות על המחקר המתוכנן בהנחיית מנחה/י העבודה בהתאם להנחיות הרשות ללימודים מתקדמים.

  *  הסכמת מנחה בכתב.

  * גיליונות ציונים וצילומי תעודות מתארים קודמים.

 *   עותק של עבודת המוסמך.

  *  קורות חיים בעברית ובאנגלית רקע אישי קצר הכולל: תמצית ההיסטוריה האקדמית בהדגש על התואר השני (המוסד בו הוענק, נושא עבודת המסטר, המנחה והציון הסופי) ורשימת פרסומים (אם קיימת).

   * שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת הגמר המחקרית.

  *  תקציר נושא המחקר באנגלית

מוסמכים מחוגים אחרים, העומדים בדרישות הנ"ל אך חסרים רקע מתאים בנושאי האדם והים, יחויבו בלימודי השלמה בחוג ו/או בחוגים אחרים באוניברסיטה, לפי שיקול דעתה של ועדת הדוקטורט החוגית בהתייעצות עם מנחה/י העבודה.

החוג מציע מספר מסלולים.

לאחר קבלתו/ה של תלמיד/ה למסלול הדוקטורט בחוג יגיש הסטודנט הצעת מחקר מפורטת. לפחות על אחד ממנחי הדוקטורט להיות מהסגל הסדיר של החוג תכנית הדוקטורט תהיה קשורה בים או/ו בחוף. את הצעת המחקר יש להגיש לוועדת הדוקטורט עד תום השנה הראשונה (שלב א').
ועדת הדוקטורט תחליט אם תמונה לתלמיד המחקר ועדה מלווה מורחבת. דגש מיוחד יושם על מידת היות העבודה קשורה ישירות לים ו/או לחוף. עם אישור ההצעה על ידי וועדת הדוקטורט החוגית יעבור תלמיד המחקר לשלב ב'. מנחה /י העבודה יקבע/ו את מכסת הלימודים של התלמיד וזו תאושר על ידי ועדת הדוקטורט החוגית.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : בוגרי החוג יוכלו להשתלב במשרות ממשלתיות וציבוריות הנוגעות לסוגיות הסביבה והים, עבודות בסקטור הפרטי בתחום משאבי ים וחוף , הוראה ומחקר באקדמיה (היסטוריה, ארכיאולוגיה, מזרח התיכון, היסטוריה של האומנות, לימודי ארץ ישראל). מפעלי מורשת, מפעלי תוכן, מוזיאונים, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות וארגונים אקולוגיים.