דוקטורט בספרות עברית והשוואתית - חוגים ומסלולי לימוד

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג

לימודים מעמיקים ומחקר בתחום הספרות, בהמשך ללימודי תואר שני בתחום הספרות העברית או השוואתית.

הלימודים מחולקים לשני שלבים:
שלב מחקר  א' – מוקדש לכתיבת הצעת המחקר (לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים שבו התקבל התלמיד); 

שלב מחקר ב' -  מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט (לא יעלה על שלוש שנים)

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : בתחום חינוך בבתי ספר והוראה אקדמיים, כתיבה ויצירה, מחקר וביקורת ספרותית.