חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי

החוג לספרות עברית והשוואתית

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: מועד ההרשמה משתנה מעת לעת ועל כן רצוי ליצור קשר עם החוג טרם ההרשמה | אתר החוג