דוקטורט בספרות עברית והשוואתית - חוגים ומסלולי לימוד

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                                                                                                                                                                                                        ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תיפתח בתאריך 11.02.2024  | אתר החוג

לימודים מעמיקים ומחקר בתחום הספרות, בהמשך ללימודי תואר שני בתחום הספרות העברית או השוואתית.

הלימודים מחולקים לשני שלבים:
שלב מחקר  א' – מוקדש לכתיבת הצעת המחקר (לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים שבו התקבל התלמיד); 

שלב מחקר ב' –  מוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט (לא יעלה על שלוש שנים)

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : בתחום חינוך בבתי ספר והוראה אקדמיים, כתיבה ויצירה, מחקר וביקורת ספרותית.