חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי

החוג לתולדות האומנות

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  |  אתר החוג