דוקטורט בתולדות האמנות - חוגים ומסלולי לימוד

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                                                                                                                                                                                 ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תיפתח בתאריך 11.02.2024  |  אתר החוג

tasrit

לימודי תולדות האמנות כוללים תחום מחקרי רחב היקף, הן בזמן והן במרחב. החוג לתולדות האמנות מכשיר להבנה היסטורית של תרבות המערב לאורך התקופות ותרבות האסלאם. לימודי תולדות האמנות בחוג נעשים באמצעות ניתוח מעמיק של עבודות ציור, פיסול וארכיטקטורה. במסגרת הלימודים נבחנות הזיקות בין אירועים היסטוריים ותרבותיים ליצירות האמנות במרוצת התקופות השונות ומוקנים לסטודנט כלים לפיתוח כושר הבחנה חזותי והרגלי מחשבה ביקורתית.

החוג גאה במיוחד באיכות הגבוהה של ההוראה בו, ביחס האישי והחם שניתן לסטודנטים, וביחסים הקרובים והבלתי אמצעיים השוררים בין המרצים לתלמידיהם.

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר שני במסלול א’ (עם תזה) בתולדות האמנות או בתחומים רלבנטיים אחרים כמו היסטוריה כללית,
ארכיאולוגיה, ספרות או פילוסופיה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו“ל. התכנית מאפשרת הצטרפות למסלול הישיר לדוקטורט לסטודנטים מצטיינים, על פי הקריטריונים הקבועים בתקנון הלימודים לתואר שלישי.

בתכנית הלימודים קיימים שלושה מסלולים:
      מסלול רגיל
      מסלול ישיר לדוקטורט
      מסלול לימודי מחקר מקדים

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : בפני בוגרי החוג נפתחות דלתות תעסוקתיות בתחום החינוך, הדרכות במוזיאונים, אוצרות, תיירות, תקשורת, בתי מכירות פומביות וקשר עם הקהילה, מחקר והוראה באקדמיה.