דוקטורט בכלכלה - חוגים ומסלולי לימוד

 
משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                                                                                                                                                                                                        ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תיפתח בתאריך 11.02.2024 | אתר החוג

economy1

מטרת החוג לכלכלה היא להקנות ידע עיוני וכלים מתאימים, בדגש על כלי מחקר מתקדמים, לניתוח ולהבנה של בעיות כלכליות, הן ברמת הפרט והפירמה הבודדת והן ברמת המשק הלאומי על קשריו הבינלאומיים. התואר הינו מחקרי, כלומר מחייב הצגת שאלות מחקריות מעולם הכלכלה ושימוש בכלים מתאימים כדי לגשת לפתרון הבעיות ולפתח אותן. ניתן לשלב התמחות משנית בתחומים ספציפיים.

 

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: עבודה מקצועית במגזר הפרטי והציבורי, מחקר והוראה אקדמיים.