דוקטורט בנוירוביולוגיה - חוגים ומסלולי לימוד

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                                                                                                                                                                                 ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תיפתח בתאריך 11.02.2024 | אתר החוג

בחוג סגול לנוירוביולוגיה מתקיימים לימודים לתואר שלישי (ד״ר).

תוכנית הלימודים מיועדת להכשיר סטודנטים מצטיינים, מוסמכי תואר שני תוך שימת דגש על מחקר אינטגרטיבי מהרמה המולקולארית/תאית דרך רמת הרשת העצבית ועד לרמת ההתנהגות.תוכניות הלימודים והמחקר שמות דגש על מחקר בין–תחומי, החל משימוש בשיטות מולקולאריות ואלקטרו פיזיולוגיות מתקדמות דרך שימוש בסורקי מוח ועד אנליזה התנהגותית.

מסלול ישיר לתואר שלישי

חוג סגול לנוירוביולוגיה מקיים מסלול ישיר לדוקטורט. מסלול זה מיועד לתלמידים מצטיינים בעלי תואר B.Sc. עם ממוצע לפחות 90 בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון. ניתן לעבור למסלול ישיר לדוקטורט בתום השנה הראשונה ללימודי המוסמך, בכפוף לתקנון לימודי תואר שלישי. תלמידים במסלול הישיר לדוקטורט יידרשו להשלים מכסת קורסים בהיקף של 36 שש״ס (26 שש"ס לפחות בציון מספרי). תלמידי המסלול יגישו את הצעת המחקר שלהם לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודיהם.

יתקבלו ללימודים תלמידים מצטיינים בעלי תואר שני (M.Sc. או תואר מקביל) במסלול עם כתיבת תזה בתחומי מדעי החיים והפסיכולוגיה או המדעים המדויקים שהגישו עבודת תזה שאושרה. יתקבלו תלמידים בעלי ציון כללי ממוצע של 85 לפחות בתואר המוסמך, כאשר הציון על עבודת התזה הוא 86 לפחות. מועמדים מוסמכי אוניברסיטאות מחו“ל וכן מוסמכי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת GRE.

מועמדים ללימודים יתבקשו להציג שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה כאשר אחד מהם הוא מהמנחה שלהם בתזה לתואר מוסמך.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : מחקר והוראה באקדמיה