דוקטורט במנהיגות ומדיניות בחינוך - חוגים ומסלולי לימוד

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה:נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022  | אתר החוג

התכנית ללימודי תואר שלישי  נועדה להכשיר חוקרים וחוקרות שיוכלו לתרום לפיתוח האקדמי של לימודי המנהיגות ומדיניות חינוכית בארץ, וישמשו בתפקידי מחקר בארגוני חינוך פורמאליים ובלתי-פורמאליים כאחד.

התכנית, שהיא עיונית באופייה, שואבת ממגוון של דיסציפלינות (פסיכולוגיה, ניהול, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה) כדי לפתח הבנה רב-תחומית רחבה ומעמיקה של תופעות חינוכיות שונות.

 אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : בפני בוגרי החוג נפתחות דלתות תעסוקתיות בתחום תפקידי ניהול בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, תפקידים במלכ"רים, משאבי אנוש והוראה ומחקר באקדמיה.