דוקטורט בהיסטוריה כללית - חוגים ומסלולי לימוד

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                                                                                                                                                                                                        ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תיפתח בתאריך 11.02.2024 | אתר החוג

תכלית ההוראה בחוג להקנות לתלמיד ידע היסטורי והבנת תהליכים היסטוריים. הלימודים בחוג עוסקים בהתפתחות המדינית, חברתית, כלכלית ותרבותית של עמי אירופה ואמריקה היונקים מן המורשות של יוון ורומא ומן התרבות הנוצרית. כמו כן נדונים קשריהם ומגעיהם עם חלקי עולם אחרים. מטרת הלימודים לתואר השלישי הנה להעניק את הכלים הדרושים לעיסוק במחקר היסטורי ולהכשיר חוקרים למחקר עצמאי ברמה הגבוהה ביותר. לשם כך מתאמים הסטודנטים תוכנית לימודים אישית, כותבים הצעת מחקר מפורטת וממשיכים בכתיבת דיסרטציה מלאה. בוגרי החוג מפרסמים את מחקריהם במיטב כתבי העת ובהוצאות ספרים מובילות בארץ ובעולם.

כמפורט באתר החוג

לפרטים נוספים: הרשות ללימודים מתקדמים

לימודי תואר שלישי.

פרטים באתר החוג

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: הלימודים בחוג מעניקים השכלה כללית ההכרחית להבנת העולם הגלובלי ומפתחים יצירת יכולות אינטגרטיביות של תחומי דעת שונים. בוגרי החוג מפתחים גם יכולות כעיבוד נתונים, ניתוח אנליטי ומדעי, והבנת תהליכים ארוכי וקצרי טווח המכשירים לעבודה בסביבה התובענית של העולם המודרני הדינמי.

 מלבד הרחבת תחומי דעת ויצירת יכולות אינטגרטיביות של תחומי דעת שונים, בוגרי החוג מועסקים במסגרות שונות של הוראת ההיסטוריה.

 בפני בוגרי התואר השלישי נפתחות אפשרויות לתעסוקה במחקר ובהוראה במוסדות אקדמיים ופרה-אקדמיים.