חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי

בית הספר לעבודה סוציאלית

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: יפתח לסמסטר א’ תשפ”ב ב 17.01.2021 | אתר החוג