דוקטורט בעבודה סוציאלית - חוגים ומסלולי לימוד

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                                                                                                                                                                                 ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תיפתח בתאריך 11.02.2024 | אתר החוג

מטרות התכנית להכשיר ולהנחות סטודנטים בביצוע מחקרים חדשניים ופורצי דרך בתחום העבודה הסוציאלית, כמו גם להכשיר סטודנטים לתפקידי מפתח במחקר ובאקדמיה ולהיות מובלים בתחומי הפרקטיקה והמדיניות בעבודה סוציאלית.  התכנית מיועדת לבעלי תואר שני עם תיזה שהישגיהם מצביעים על מצוינות בתיאוריה, פרקטיקה ומחקר.
במהלך הלימודים הסטודנטים משתתפים בקורסים שמטרתם לפתח ידע וכישורים מתודולוגיים במחקר, בניית תיאוריה, הכנה לשילוב באקדמיה והכרות עם סוגיות במדיניות.

 

ציון ממוצע של 86 לפחות בלימודים לתואר השני וציון 86 לפחות בעבודת גמר מחקרית (תיזה)

מפורט באתר בית הספר לעבודה סוציאלית.

 

מבנה הלימודים לתואר שלישי

פרק הזמן המוקצה להשלמת מכסת הלימודים ולביצוע המחקר הוא ארבע שנים .

הלימודים לתואר השלישי מחולקים לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

שלב מחקר א' – בשלב זה על התלמיד להכין את הצעת המחקר המורחבת ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו. על התלמיד להגיש את הצעת המחקר לוועדת הדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה.
על הצעת המחקר להיות מאושרת לא יאוחר מסוף שנת הלימודים השניה.

שלב מחקר ב' – שלב זה מתאפיין בביצוע המחקר וכתיבת עבודת הדוקטורט. כמו-כן, הסטודנט ימשיך ללמוד קורסים בהתאם לצורך, בהתאם לנדרש בתכנית הלימודים .

כל סטודנט חייב בלימוד קורסים בהיקף של 16 שש"ס במהלך לימודי הדוקטורט. מומלץ כי לפחות מחצית לימודי הדוקטורט יסתיימו בשלב מחקר א'
הלימודים מרוכזים ביום אחד – יום שלישי

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : במסגרת שירותי הרווחה והבריאות, מחקר והוראה אקדמיים.