דוקטורט בבריאות הציבור - חוגים ומסלולי לימוד

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                                                                                                                                                                                 ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תיפתח בתאריך 11.02.2024 | אתר החוג

tasrit

 • ממוצע 86 לפחות בלימודי התואר השני וציון של לפחות 90 בתיזה.
 • שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד מהם מנחה עבודת הגמר המחקרית
 • התקשרות והסכמה בכתב של מנחה עבודת הדוקטורט, הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע (עד חמישה עמודים), מאושרת על ידי מנחה עבודת הדוקטורט המיועד.
 • מוסמכים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן מוסמכים באוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- .GRE לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שלישי.
 • ועדת בית הספר ללימודי תואר שלישי תקבע את התאמת הסטודנט ללימודי דוקטורט, על פי ראיון, הצהרת הכוונות, הציונים ומכתבי ההמלצה.
 • סטודנטים אשר להם תואר שני שאינוMPH/MHA/MAN אך עומדים בתנאי הקבלה, יתבקשו להשלים קורסים מבית הספר לבריאות הציבור – מבוא לבריאות הציבור, ביוסטטיסטיקה מחקרי, ביוסטטיסטיקה למתקדמים, אפידמיולוגיה ושיטות מחקר והדרכה לתיזה- במסגרת מסלול מחקר מקדים.
 • מנחה עבודת דוקטורט יקבע קורסי השלמה נוספים על פי נושא המחקר.
 • ועדת הדוקטורט הבית ספרית תאשר את התוכנית והיקפה. התלמידים יידרשו לעמוד בכל מטלות הקורסים.
 • תכנית הלימודים תיקבע בכתב באישור מדריך עבודת הד"ר.
 • סטודנט אשר הרקע שלו אינו מאפשר קבלה לדוקטורט אך מתאים מבחינת נתוני קבלה, יוכל להגיש מועמדות למסלול לימודי מחקר מקדים.
 • תנאי קבלה למסלול ישיר ומסלול מחקר מקדים כמפורט באתר בית הספר.

תכנית הלימודים לתואר שלישי מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני בבריאות ציבור או בתחומים נושקים הרוצים ללמוד לתואר שלישי.

המסלול לדוקטורט במסגרת בית הספר לבריאות הציבור יעניק מסגרת אקדמית בה תתאפשר לדוקטורנטים התפתחות מחקרית ומקצועית והם ייקחו חלק פעיל בפיתוח ובהובלת תחומי מחקר חיוניים וחדשניים בבריאות הציבור.

הלימודים יתקיימו בשלושה מסלולים (ראה פירוט בשנתון בית הספר)

 • מסלול רגיל
 • מסלול ישיר— קבלה למסלול זה תתאפשר במקרים חריגים ובאישור מראש של ועדת הדוקטורט בבית הספר
 • לימודי מחקר מקדים

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: מחקר והוראה אקדמית, מחקר בקהילה, תעסוקה וניהול בקופות החולים, בתי חולים, יחידות לבריאות הקהילה, חברות פארמה ועוד.