דוקטורט בגאוגרפיה ולימודי סביבה - חוגים ומסלולי לימוד

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה                                                                                                                                                                                                        ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה תיפתח בתאריך 11.02.2024 | אתר החוג 

תוכנית הדוקטורט בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה מאפשרת התמחות והעמקה בכל אחד מתתי התחומים של הגאוגרפיה ולימודי הסביבה.

רשאי להגיש מועמדות כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) מאוניברסיטה מוכרת אשר סיים לימודיו לתואר שני במסלול עם תיזה בציון כללי של 87 לפחות כאשר ציון התיזה הוא 86 לפחות. תלמיד שסיים לימודיו במסלול ב' (ללא עבודת גמר מחקרית) יוכל להירשם למסלול לימוד מחקר מקדים (ראה להלן) ובזמן זה לא ייחשב התלמיד כתלמיד דוקטורט (כל המועמדים יוזמנו לראיון בוועדת קבלה).

עבור תלמידים שלא סיימו לימודי גאוגרפיה לתואר ראשון או שני תקבע ועדת הדוקטורט החוגית את תוכנית ההשלמות הרצויה.

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים : בוגרי תואר הדוקטור של החוג משתלבים בעיריות ומועצות מקומיות, בארגוני סביבה, באקדמיה, בגופים העוסקים במשאבי מים וקרקע, בתיירות, במערכת הבטחון, במערכת החינוך, בטיפול במצבי חירום ועוד.