חוגי לימוד ומסלולים לתואר שלישי

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

משך הלימודים: ארבע שנים | סטטוס הרשמה: נפתח להרשמה לסמסטר א' תשפ"ג, ב-23.01.2022 | אתר החוג