לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בספרות עברית והשוואתית

משך הלימודים: 3 שנים, קיים מסלול בשנתיים (בסמסטר א' בלבד) | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג