לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בספרות עברית והשוואתית

משך הלימודים: 3 שנים, קיים מסלול בשנתיים | מתכונת הלימודים: דו חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ג | אתר החוג