לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בריפוי בעיסוק

משך הלימודים: 3.5 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: סגור להרשמה לסמסטר א’ תשפ”ב אתר החוג