לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון – בוגר החוג לסיעוד

משך הלימודים: 4 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג