לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

החוג להוראת המתמטיקה-פיסיקה-מדעי המחשב – קמפוס אורנים

משך הלימודים: 3-4 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה: פתוח להרשמה לסמסטר א' לשנה"ל תשפ"ג | אתר החוג