לימודי תואר ראשון בהוראת המדעים - ביולוגיה- אורנים

 

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה:  למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג

מטרת הלימודים היא להכשיר סטודנטים לתואר ראשון בביולוגיה תוך מתן בסיס ידע רחב מהרמה המולקולרית ועד הרמה המערכתית. מתכונת הלימודים משלבת לימודי ביולוגיה בשדה ובמעבדה.

המחלקה מעניקה לבוגריה תואר ראשון של אוניברסיטת חיפה "בוגר במדעי הטבע B.Sc. להוראת המדעים בביולוגיה".

תעודת ההוראה בביולוגיה מוענקת למעוניינים המשלימים שנת לימודי חינוך מעבר לשלוש שנות לימוד.

הלימודים מתקיימים בקמפוס אורנים.

 • ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

  תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  • תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
  • ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

  • ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

   בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

   • ציון בבחינה הפסיכומטרית 580 ומעלה.
   • 8 יחידות ראליות בתעודת בגרות
   • יע"ל 110 (קבלה על תנאי, יש להשלים את דרישת היע"ל ל-120 במהלך שנת הלימודים ראשונה).
   • ראיון אישי


   תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות**: 

   • המועמדים ידרשו לעמוד במבחן קבלה חוגי. מבחן הקבלה החוגי הינו מבחן ידע בכימיה המבוסס על מכינה מקוונת של 60 שעות שתתקיים לפחות בשני מועדים שונים .
    לעוברים את מבחן הקבלה בציון 75-100 -קבלה לחוג כתלמיד "מן המניין". 
    לעוברים את מבחן הקבלה בציון 56-74 – יתבצע ראיון ראש חוג על-פיו תיבדק אפשרות לשלב את הסטודנט כתלמיד למסלול הרגיל או בתכנית לימודים חלקית בסמסטר א' וציוניו יקבעו את יכולת השתלבותו כתלמיד "מן המניין" בסמסטר שלאחר מכן.
   • יע"ל 110 (קבלה על תנאי, יש להשלים את דרישת היע"ל ל-120 במהלך שנת הלימודים ראשונה).

   פרטים מלאים באתר החוג.

   *אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.
   **תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה 

   

בוגרי החוג ממשיכים לתארים מתקדמים מחקריים, רפואה, וטרינריה, תעשייה, בתחומי הסביבה ובמסלול חמשנתי לתואר שני בהוראה הכולל רישיון.