לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בהוראת המדעים – ביולוגיה- אורנים

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה:  למועדי הרשמה לחץ כאן | אתר החוג