לימודי תואר ראשון - חוגי לימוד ומסלולים לתואר ראשון

תואר ראשון בהוראת ביולוגיה – קמפוס אורנים

משך הלימודים: 3 שנים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה:  פתוח להרשמה לסמסטר א' תש"פ | אתר החוג