לימודי תואר ראשון - מערך אשכול

משך הלימודים: 7 סמסטרים רצופים | מתכונת הלימודים: חד חוגי | סטטוס הרשמה:  למועדי הרשמה לחץ כאן  | אתר החוג

ההחלטה לגבי קבלה ללימודים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה מתבצעת על סמך עמידה בכל בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ותנאי הקבלה החוגיים יחדיו*.

תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים הם:

  1. תעודת בגרות מלאה=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה.
  2. ציון בשפה האנגלית מתוך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמ"יר, בחינת אמי"רם או על סמך מבחני SAT, TOFEL ו-IELTS. רמת האנגלית המינימלית הנדרשת לתחילת תואר ראשון הינה בסיסי. סטודנט שאינו עומד בתנאים אלו וציונו באנגלית הוא בין 50-84 יהיה במעמד "על תנאי".

  3. ציון בבחינת ידע בעברית (יע"ל או יעלנט) המיועדת למועמדים ששפת ההוראה בביה"ס התיכון לא הייתה עברית ולא נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. הציון הנדרש בבחינה הינו 120. אוניברסיטת חיפה מאפשרת למועמדיה לגשת לבחינת מיון בעברית (למידע נוסף והרשמה לבחינה לחץ כאן).

בנוסף לתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים, על המועמד לעמוד בתנאי הקבלה החוגיים:

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לבעלי תעודת בגרות** בכפוף לעמידה בתנאי קבלה כלל אוניברסיטאיים:

  • מועמדים מעל גיל 30 - בעלי תעודת בגרות**, יוכלו להתקבל לתואר ראשון במערך אשכול בכפוף לעמידה בתנאי קבלה אוניברסיטאיים.

מועמדים מתחת לגיל 30, בעלי תעודת בגרות מלאה בממוצע 80 ומעלה, העומדים בתנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים יכולים להתקבל ישירות לתואר ראשון. מועמדים בעלי ממוצע נמוך יותר, ייזומנו לבחינת כניסה חוגית.

מועמדים מעל גיל 30 יכולים להתקבל לתואר ראשון על-סמך בגרות או תעודה שוות ערך.

*אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתנאי הקבלה, באם תתגלה טעות.

**תעודת בגרות=תעודת בגרות ישראלית, או שוות ערך לה 


אפשרות לאפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה על פי התנאים המפורטים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

עדכון אתר: 08.02.2023

בעלי תואר אקדמי ממוסד מוכר, המעוניינים ללמוד תואר ראשון במערך אשכול, יידרשו לעמוד בדרישות הבאות:

ממוצע משוקלל 70 לפחות בתואר הקודם

אפשרויות תעסוקה בסיום הלימודים: תואר ראשון מקנה אפשרות להרחיב את תחומי העניין ולהתקדם בתוך הארגון בו מועסק הבוגר.